Przejdź do treści
Home » Niemcy: Dodatek do zasiłku rodzinnego Kinderzuschlag w 2022 roku. Ważne zmiany dla świadczeniobiorców

Niemcy: Dodatek do zasiłku rodzinnego Kinderzuschlag w 2022 roku. Ważne zmiany dla świadczeniobiorców

Ile wynosi dodatek Kinderzuschlag w 2022 roku? Wszystko, co trzeba wiedzieć o dodatku na dziecko do zasiłku Kindergeld w 2022 roku. Zmiany w wysokości Kinderzuschlag.

Ile wynosi dodatek Kinderzuschlag w 2022 roku

Kinderzuschlag: Komu przysługuje?

Osoby o niskich dochodach, pobierające w Niemczech zasiłek rodzinny Kindergeld (zobacz ile wynosi Kindergeld w 2022 roku), mają prawo do otrzymywania dodatku na dziecko Kinderzuschlag, jeśli spełnią określone warunki. Według Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny w samym styczniu 2020 roku skorzystało z niego około 300.000 dzieci.

Zobacz: Kinderbonus w wysokości 100 euro dla wszystkich rodzin już w lipcu 2022 r.

Kinderzuschlag przysługuje rodzicom w Niemczech (obydwojgu lub samotnie wychowującym dziecko), którzy spełniają te cztery warunki:

  • dziecko nie ma ukończonych 25 lat, pozostaje na ich utrzymaniu i mieszka wspólnie z nimi,
  • rodzice pobierają już zasiłek rodzinny Kindergeld,
  • dochody rodziców wynoszą co najmniej 900 euro miesięcznie (w przypadku pary) lub 600 euro (w przypadku samotnej matki lub ojca), jednak nie przekraczają górnej granicy dochodu, określonej przez przepisy prawa socjalnego,
  • nie otrzymują zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld II.

ZOBACZ: Terminy wypłat zasiłku Kindergeld w 2022 roku

Na jak długo przyznawany jest Kinderzuschlag?

Zazwyczaj Kinderzuschlag przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Po tym czasie, należy ponownie złożyć wniosek.

Kiedy wypłacany jest Kinderzuschlag?

Kinderzuschlag wypłaca się tego samego dnia, na to samo konto, na które przelewany jest Kindergeld.

ZOBACZ: Zasiłek KINDERGELD w Niemczech na pełnoletnie dziecko

Ile wynosi dodatek Kinderzuschlag w 2022 roku? Ważne zmiany

Kwotę wypłacanego dodatku oblicza się na podstawie dochodów obojga rodziców (opiekunów). Od 1 stycznia 2022 roku świadczenie wzrosło do maksymalnie  209 euro/miesiąc na każde dziecko, czyli zaledwie o 4 euro. Jednak 12 maja, Bundestag przyjął pakiet ulg, który obejmuje szereg ulg i pomoc dla świadczeniobiorców. Jedną z pomocy jest wypłata o 20 euro miesięcznie więcej, począwszy od lipca 2022 roku dla dzieci i młodzież z rodzin pobierających świadczenia socjalne. W związku z tym, od lipca br. wzrośnie także maksymalna kwota dodatku na dziecko (Kinderzuschlag) z 209 euro do 229 euro miesięcznie.

źródło: Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de