Przejdź do treści

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

25/10/2016 13:17

 

Planuję powrót do Polski, chciałbym otworzyć własną działalność gospodarczą. Wiem, że można ubiegać się o środki na własną firmę. Jakie instytucje przyznają takie dotacje? Do kogo się zwrócić? 

Powiatowe Urzędy Pracy oferują jednorazową dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej w kwocie nieprzekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W celu uzyskania szczegółów na temat dotacji z Funduszu Pracy proszę skontaktować się z urzędem pracy właściwym ze względu na Pana meldunek stały lub tymczasowy.

Można również zwrócić się o środki unijne na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Informacji na temat aktualnie prowadzonych projektów w danym województwie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.
Istnieje również możliwość ubiegania się o pożyczkę na otwarcie własnej firmy, w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Wystarczy zgłosić się do pośrednika finansowego działającego na danym terenie i złożyć wniosek. Jeśli potrzebuje Pan wsparcia przy wypełnianiu wniosku – można umówić się na konsultację, podczas której doradca wyjaśni wszystkie wątpliwości i pomoże wypełnić wniosek.

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:27