Przejdź do treści

Jeśli chcesz pobierać emeryturę za granicą, musisz liczyć się z tymi potrąceniami ze świadczenia

25/01/2023 11:55
Emerytura niemiecka za granicą - potrącenia

Życie w Niemczech: Emerytura niemiecka za granicą – potrącenia. Wymarzony scenariusz dla wielu emerytów w Niemczech, ale w niektórych przypadkach mogą grozić cięcia w świadczeniach. Ważne informacje także dla rencistów.
Czytaj także: Co stanie się z Twoją niemiecką emeryturą, jeśli zdecydujesz się na powrót do Polski?

Emerytura niemiecka za granicą – potrącenia

Wielu emigrantów przyjeżdża do pracy w Niemczech tylko na określony czas. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczenie emerytalne w tym kraju jest obowiązkowe, to większość obcokrajowców opłaca składki. Przechodząc na emeryturę, świadczeniobiorcy decydują się na wyjazd z Niemiec do ojczyzny lub innego kraju. W niektórych przypadkach może się to wiązać z potrąceniem otrzymywanej kwoty.

Zgodnie z prawem, każdy pobyt przekraczający sześć miesięcy jest „pobytem stałym”. W ramach UE zwykle nie ma to wpływu na poziom emerytur. Inaczej jest jednak w przypadku rejestracji miejsca zamieszkania poza UE. Przed wybraniem nowego kraju osiedlenia, należy sprawdzić czy świadczenie emerytalne zostanie pomniejszone. Czytaj także: Emerytura w Niemczech: To musisz wiedzieć, jeśli pracujesz w Niemczech

Może się zdarzyć, że emerytura podlega podwójnemu opodatkowaniu, czyli opodatkowaniu dochodów z emerytury zarówno w Niemczech, jak i w kraju zamieszkania. W takim przypadku zdecydowanie zaleca się sprawdzenie, czy między krajami istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te regulują, które państwo ma prawo do opodatkowania dochodów i w jaki sposób jest ono zarządzane. Więcej informacji na temat umów podatkowych można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Finansów. Czytaj także: Wcześniejsza emerytura w Niemczech. Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę?

Podstawowa kwota wolna od podatku nie dotyczy emerytur za granicą. Uwaga na zmienny kurs walutowy

Jeżeli długość pobytu za granicą nie przekracza sześciu miesięcy, emeryci i renciści mogą otrzymywać pełne świadczenia emerytalne poza UE. Dotyczy to również takich krajów jak Australia, Chile czy Japonia – trzech z 20 krajów spoza UE, z którymi Niemcy mają podpisaną odpowiednią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Czytaj także: Emerytura w Niemczech po 5 latach – oto, co mówią przepisy

Emeryci i renciści posiadający stałe miejsce zamieszkania poza UE, mająh „ograniczony obowiązek podatkowy”. W efekcie ich emerytura zostaje pomniejszona ze względu na to, że nie obowiązuje już tym przypadku podstawowa kwota wolna od podatku. Kolejny powód, dla którego na koniec miesiąca na koncie może znaleźć się mniej pieniędzy także mieszkając w jednym z krajów UE, w tym Polsce, to zmienny kurs walutowy.

Jak informuje „Morgenpost”, niektórzy emeryci decydują się więc na model spędzania połowy roku w Niemczech, a drugiej połowy za granicą. Nawiasem mówiąc, każdy, kto ponownie przebywa w Niemczech dłużej niż 183 dni, jest uznawany za osobę podlegającą ponownie obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. W tym przypadku emerytów ponownie obowiązuje podstawowa kwota wolna od podatku. Czytaj także: Niemiecka formuła obliczania emerytury. To dzięki niej wyliczysz ile pieniędzy otrzymasz przechodząc na emeryturę

Renta inwalidzka a wyjazd za granicę

W przypadku renty inwalidzkiej czasami za granicą obowiązują inne przepisy niż w Niemczech. Należy uważać, ponieważ pełna renta z tytułu niezdolności do pracy w Niemczech może szybko zmienić się w częściową niezdolność do pracy za granicą. Taki przypadek ma związek z okolicznościami danego rynku pracy. 

źródło: Merkur.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 25/01/2023 11:58