Przejdź do treści

Formularz E 106 – wyjaśniamy do czego służy i jak go uzyskać

27/03/2018 14:53

E 106.


Formularz E106 jest zaświadczeniem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych w kraju zamieszkania pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek (oraz ich rodzin), należącym do Unii Europejskiej, a ubezpieczonej w państwie członkowskim EFTA (Norwegia, Islandia, Szwajcaria Liechtenstein) lub odwrotnie. Formularz wystawiany jest przez instytucję właściwą państwa, w którym ubezpieczony jest pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek.

Przykład: Jan jest zatrudniony w Niemczech i tam jest ubezpieczony, ale zamieszkuje w Polsce. Na jakich zasadach może korzystać ze świadczeń zdrowotnych w Polsce?

Zgodnie z przepisami unijnymi Jan może korzystać ze świadczeń zdrowotnych w kraju miejsca zamieszkania w pełnym zakresie na podstawie formularza E106/S1. 

W tym celu powienien udać się do niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej (odpowiednika NFZ) i pobrać w 2 egzemplarzach ww. druk. Dokument ten należy złożyć wraz z wypełnionym oświadczeniem we właściwym Oddziale  NFZ.

Co robić jeśli zagraniczna instytucja nie chce wydać formularza E106?

Jeżeli zagraniczna instytucja odmówi wydania formularza E106 osoba ubezpieczona w Niemczech, ale zamieszkała w Polsce w nagłych wypadkach może uzyskać świadczenie medyczne na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (również wyrobionej w niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej).
Należy jednak pamiętać, iż dokument ten nie uprawnia do korzystania ze świadczeń w pełnym zakresie, lecz jedynie do uzyskania pomocy medycznej, która jest niezbędna z medycznego punktu widzenia.

Ważne: W przypadku dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej funkcję formularza E106 pełni dokument S1.

Źródło: Powroty.gov.pl, nfz-lodz.pl, PolskiObserwator.de


Zobacz także:

Jaki zakres leczenia obejmuje karta EKUZ?

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech