Przejdź do treści

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech? Wszystko o ALG I

18/11/2021 18:41

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech? Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech a powrót do Polski?; Niemiecki rząd wspiera wszystkie osoby pozostające bez pracy. Istnieją dwa rodzaje zasiłku dla bezrobotnych: zasiłek Arbeitslosengeld I (ALG I) oraz zasiłek/zapomoga socjalna (Arbeitslosengeld II) zwana potocznie Hartz IV. To, który zasiłek otrzymasz w razie utraty pracy, zależy od tego, jaki okres przepracowałeś w Niemczech i przez jaki czas opłacałeś obowiązkowe składki. Poniżej wyjaśniamy, ile wynosi i komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld (ALG I)

zasiłek dla bezrobotnych w niemczech a powrót do polski ALG I

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld (ALG I) w Niemczech?

Arbeitslosengeld I (ALG I) przysługuje osobom bezrobotnym, które przepracowały w Niemczech co najmniej 12 miesięcy i opłacały w tym czasie składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie na wypadek bezrobocia) die Arbeitslosenversicherung. Nie musi to być okres ciągły, lecz mogą to być przykładowo także trzy okresy zatrudnienia po cztery miesiące każdy. Liczą się tutaj także okresy obowiązku ubezpieczenia z mocy ustawy, np. okres ochrony macierzyńskiej lub służby zastępczej. Świadczenie, w przeciwieństwie do ALG II, czyli tzw. Hartz IV, otrzymać może każdy. O różnicach między ALG I a ALG II pisaliśmy tutaj: Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech: Różnica pomiędzy ALG I i ALG II

Ile wynosi zasiłek Arbeitlosengeld I?

Wysokość zasiłku zależy od wysokości wynagrodzenia jakie świadczeniobiorca otrzymał zanim utracił pracę. Osoby bezdzietne otrzymują 60 proc. dotychczasowej pensji, a osoby posiadające dzieci na utrzymaniu 67 proc. wynagrodzenia.

Przez jaki okres wypłacany jest zasiłek Arbeitlosengeld I?

Długość wypłaty zasiłku zależy od długości stażu pracy bezrobotnego i od jego wieku. Czas ten może wynosić od sześciu miesięcy do nawet dwóch lat.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech?

Wniosek o zasiłek Arbeitslosengeld I  należy złożyć w lokalnym urzędzie pracy Agentur für Arbeit.

Aby znaleźć urząd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania wpisz kod pocztowy w wyszukiwarce rejonowych Agentur für Arbeit.

Dlaczego i na jak długo zasiłek Arbeitlosengeld I może zostać wstrzymany?

Zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld może zostać wstrzymany, jeżeli świadczeniobiorca odrzuca zaproponowaną przez urząd pracy ofertę lub nie stawi się w pracy. Podobnie dzieje się w przypadku, jeśli bezrobotny skutecznie udaremnia dojście do skutku stosunku pracy, np. nie stawiając się na rozmowach kwalifikacyjnych.

Zasiłek może zostać wstrzymany na 3, 6 lub nawet 12 miesięcy – w zależności od tego, czy świadczeniobiorca odrzuca ofertę pracy pierwszy, drugi czy trzeci raz. Wstrzymanie zasiłku skraca dodatkowo okres, w którym zasiłek przysługuje.

Ważne! Jeśli w miarę upływu czasu wypłata zasiłku została wstrzymana kilkukrotnie i trwało to w sumie 21 tygodni, wówczas prawo do zasiłku zostaje utracone.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech a powrót do Polski

Osoba, która otrzymała w Niemczech prawo do zasiłku dla osób poszukujących pracy o nazwie Arbeitslosengeld i otrzymuje go już dłużej niż miesiąc, może starać się o transfer tego świadczenia do Polski. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w oddzielnym artykule -> Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech a powrót do Polski

Faire Mobilität

Projekt Uczciwa mobilność (Faire Mobilität) przyczynia się do wyegzekwowania stosownych płac i uczciwych warunków pracy dla pracowników ze środkowo- i wschodnioeuropejskich państw UE na niemieckim rynku pracy. W aspekcie politycznym za projekt odpowiada Zarząd Federalny niemieckiej centrali związków zawodowych DGB. Projekt uzyskał wsparcie Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24