Przejdź do treści

Jak na studia, to tylko do Niemiec

27/02/2018 06:49

W zestawieniu przygotowanym przez portal Study.eu już po raz drugi z kolei najbardziej atrakcyjnym krajem w Unii Europejskiej dla zagranicznych studentów okazały się Niemcy. Polska na 10 miejscu.

W rankingu miejsca na podium zajęły kolejno: Niemcy (80,7 punktów), Wielka Brytania (75,8) i Francja (68,6). Polska wywalczyła w tym roku 10 miejsce otrzymując 60,1 punktów. Nasz kraj jest jedynym, który w tej edycji w pierwszej dziesiątce debiutuje. Tuż przed naszym krajem uplasowały sie kolejno Włochy, Belgia, Szwecja, Szwajcaria, Rosja i Holandia.

Autorzy raportu porównywali 30 europejskich krajów. To nie tylko wybrane kraje Unii Europejskiej, ale także m.in. Norwegia, Rosja, Ukraina czy Turcja.

Oceniane były trzy grupy wskaźników. To „edukacja”, „koszty”, a także „życie i kariera”.

W części „edukacja” (stanowiła 45 proc. całkowitej oceny) brano pod uwagę, jak dany kraj radzi sobie w światowych rankingach uczelni (QS, THE, ARWU). Analizowano też wyznaczniki jakości nauczania, a także liczbę programów studiów nauczanych po angielsku. W tej grupie na pierwszym miejscu uplasowała się Wielka Brytania, zdobywając 86,7 punktów. Na drugim miejsu uplasowały się Niemcy (74,0), a na trzecim Holandia (61,3).

W części „koszt” brano pod uwagę średni koszt życia w danym kraju oraz średnie czesne dla osoby z Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dla osoby spoza tego obszaru. Im niższe koszty, tym lepiej. Polska w tej części badania okazała się bezkonkurencyjna, zdobywając 98,1 puinktów. Na drugim miejscu uplasowała się Serbia (96,3), a na trzecim Węgry (95,7). Niemcy w tej kategorii zajęły 8 pozycję z 88,5 punktami.

Z kolei trzeci czynnik – „Życie i kariera” uwzględniła jakość życia i możliwości rozwoju kariery zagranicznych absolwentów. W tym wskaźniku po raz pierwszy uwzględniono też bezpieczeństwo. Pod tym względem wygrała Wielka Brytania otrzymując 88 punktów. Na drugim miejscu uplasowała się Irlandia (87,6), a na trzecim Islandia (87,4). Niemcy w tej części rankingu uplasowały się 9. pozycji zdobywając 83,4 punktów.

Ranking krajów Study.EU dla studentów zagranicznych przygotowywany jest corocznie przez prywatną firmę w Hamburgu.

źródło: Study.eu

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:22