Przejdź do treści

Niemcy wypłacają jednorazową dotację 5000 euro. Oto kto może otrzymać pieniądze

10/03/2023 09:30
Jednorazowa dotacja 5000 euro w Niemczech

Życie w Niemczech: Jednorazowa dotacja 5000 euro w Niemczech. Osoby, które pobierają niską emeryturę, mogą teraz otrzymać jednorazową dotację od państwa w wysokości do 5000 euro. Trzeba jednak spełnić określone warunki. Jakie?
Czytaj także: Koniec z datą przydatności do spożycia na produktach spożywczych. Unia Europejska zmienia zasady

Jednorazowa dotacja 5000 euro w Niemczech

Mimo że emerytury w Niemczech wzrosną w 2023 r., wiele osób starszych ma coraz większe trudności z utrzymaniem się. Spowodowane jest to rosnącymi kosztami życia codziennego. „Ubóstwo na starość goni rekord za rekordem”, bo emeryci szczególnie cierpią z powodu eksplozji cen. Ponadto emeryci otrzymujący 1200 euro miesięcznie powinni być świadomi różnych podatków i pilnować innych potrąceń, takich jak składki na ubezpieczenie społeczne. Czytaj także: Nadchodzi pomoc energetyczna w wysokości 200 euro. Pierwsze płatności zostały już wykonane

Pieniądze z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów. Kiedy można złożyć wniosek

Specjalny fundusz utworzony przez rząd federalny umożliwia udzielenie pomocy osobom otrzymującym niskie świadczenie. Emeryci mogą otrzymać nawet do 5000 euro. Muszą jednak spełnić określone wymagania. Decyzji o wypłacie dotacji można spodziewać się najwcześniej w kwietniu 2023 roku. Oficjalny termin złożenia wniosku o pomoc upływa 30 września 2023 roku. Czytaj także: Taką emeryturę otrzymają w Niemczech Ci, którzy nigdy nie pracowali

Kto może otrzymać pieniądze?

Rząd federalny przyznaje jednorazową wypłatę w wysokości 2500 euro. Ale kwota ta może wzrosnąć do 5000 euro, jeśli kraje związkowe wezmą udział w nowym programie i przejmą drugą połowę wypłaty. Kraje związkowe mają czas do 31 marca 2023 r. na podjęcie decyzji o przystąpieniu do programu.

Ci emeryci i renciści mogą ubiegać się o pieniądze z funduszu pomocowego:

  • pracownicy Deutsche Post, Deutsche Reichsbahn lub służby zdrowia i opieki społecznej;
  • osoby, które opiekują się członkami rodziny i w tym celu zrezygnowały z pracy;
  • repatrianci;
  • żydowscy imigranci z byłego Związku Radzieckiego i ich krewni;
  • pracownicy prowadzący działalność wydobywczą przy przetwórstwie węgla brunatnego/karbochemikaliów, przebywający służbowo za granicą z małżonkiem, który zrezygnował z poprzedniej pracy;
  • osoby rozwiedzione zgodnie z prawem NRD, które pozostają w związku małżeńskim od co najmniej dziesięciu lat i mają co najmniej jedno dziecko;
  • tancerze baletowi, którym NRD obiecała tzw. „pensję baletową”.

>>> Emerytura w Niemczech po 5 latach pracy. Tak to działa w praktyce

Jak i gdzie złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji?

Seniorzy, którzy spełniają warunki do otrzymania jednorazowej wypłaty do 5 000 euro, muszą sami ubiegać się o jej przyznanie. W przeciwieństwie do innych programów pomocy, w tym przypadku pieniądze nie są automatycznie przelewane na konto. Aby skorzystać z dotacji, należy złożyć pisemny wniosek do 30 września 2023 r. >>> Podwójna wypłata dla pracowników w Niemczech. Oto komu przysługuje

Emeryci i renciści spełniający odpowiednie wymagania mogą  pobrać formularz z Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, a następnie wypełnić go i przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Wniosek można również przesłać pocztą na adres: Geschäftsstelle der Stiftung Härtefallfonds, 44781 Bochum.

Wiadomości z Niemiec teraz także na kanale YouTube. Subskrybuj kanał PolskiObserwator.de i bądź na bieżąco. Zobacz wideo: Emerytura w Euro w Polsce. Polacy powracający z zagranicy będą dostawać emeryturę w euro

źródło: Merkur.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 10/03/2023 18:31