Przejdź do treści

Konsulat Generalny RP w Hamburgu poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko w ds. obsługi sekretariatu placówki

23/10/2018 05:55

Konsulat Generalny RP w Hamburgu poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko w ds. obsługi sekretariatu placówki.

Przykładowy zakres obowiązków stanowiska w sekretariacie Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu:
prowadzenie terminarza spotkań konsula generalnego;
tłumaczenie tekstów na j. niemiecki, sporządzanie pism w j. niemieckim i polskim;
przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do konsulatu i czuwanie nad jej prawidłowym obiegiem;
przedkładanie korespondencji do podpisu i przygotowanie jej do wysyłki;
prowadzenie ewidencji załatwianej korespondencji;
przygotowanie korespondencji do wysyłki;
udzielanie podstawowych informacji merytorycznych przez telefon i łączenie rozmów;
gromadzenie niezbędnych informacji o osobach, urzędach, instytucjach i organizacjach, z którymi konsulat pozostaje w kontakcie oraz prowadzenie odnośnej bazy danych;
organizowanie i obsługa narad;
przygotowywanie pism do wysyłki, sporządzanie fotokopii;
wykonywanie innych prac na polecenie konsula generalnego oraz innych upoważnionych przez konsula generalnego pracowników placówki.

Wymagania:
wykształcenie wyższe, znajomość języka polskiego i niemieckiego na poziomie „native speaker”. Pożądane: samodzielność i inicjatywa.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (8 godzin dziennie – 40 tygodniowo).
Przewidywany termin zatrudnienia styczeń 2019 roku.

Zgłaszanie ofert
Prosimy o przesłanie Curriculum vitae oraz listu motywacyjnego do dnia 16 listopada 2018 r. na adres mejlowy: [email protected] lub pocztą na adres: Konsulat Generalny RP w Hamburgu Gründgensstr. 20, 22309 Hamburg z dopiskiem rekrutacja. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Placówka zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru.

Ogłoszenie pochodzi z oficjalnej strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu – www.hamburg.gov.pl

 

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26