Przejdź do treści

Mapa polskich szkół w Niemczech

22/03/2017 15:37

Szukasz polskiej szkoły w Niemczech dla Twojego dziecka? Na stronie Szkolapopolsku.de została umieszczona interaktywna mapa z ponad 150 polonijnymi placówkami oświatowymi na terenie RFN.

Na stronie www.szkolapopolsku.de została umiesz­czo­na inte­rak­tyw­na mapa z ponad 150 polonijnymi placówkami oświatowymi zlo­ka­li­zo­wa­ny­mi na tere­nie Nie­miec, wraz z adresami.

Mapę z danymi kontaktowymi szkół można znaleźć TUTAJ.

Kolorem pomarańczowym oznaczono miejsca realizacji szkoleń projektu “Język polski w Niemczech”

Kolorem zielonym oznaczono beneficjentów bezpośredniego wsparcia finansowego oraz szkoły, które otrzymały dofinansowanie na wyjazd edukacyjny do Polski.


Polskie szkoły w Niemczech

Nauka języka polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:22