Przejdź do treści

Niemcy: Nowe przepisy dotyczące pracy tymczasowej weszły w życie

03/04/2017 12:36

Z dniem 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie Niemczech ustawa gruntownie zmieniająca warunki zatrudniania pracowników tymczasowych i delegowanych, których jest w tym kraju około miliona.

Oto najważniejsze warunki dot. zasad zatrudniania pracowników tymczasowych i dlegowanych nałożone przez nowe przepisy:

LIMIT CZASOWY
Zgodnie z nową ustawą pracownicy delegowani mogą pracować w innych zakładach przez okres maksymalnie 18 miesięcy. Po upływie 1,5 roku pracownicy ty będą musieli zostać zatrudnieni.

Okresy pracy sumuje się, jeśli przerwa w pracy pracownika tymczasowego wynosi mniej niż 3 miesiące.

Wyjątki:
Okres zatrudnienia może zostać przedłużony do maksymalnie 24 miesięcy, tylko wtedy, kiedy zakłada pracy przyjął zbiorowy układa pracy lub porozumienie zakładowe.

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH
Według danych Federalnej Agencji Pracy pracownicy delegowani i tymczasowi zarabiają w miesiącu średnio o 1285 euro (brutto) mniej niż zatrudnieni na stałe pracownicy na pełnych etatach.

Nowe przepisy mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku: teraz pracownik tymczasowy po przepracowaniu 9 miesięcy musi otrzymywać takie samo wynagrodzenie, co stali pracownicy zakładu.

Wyjątki:
Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne na podstawie układów zbiorowych pracy w branży pracy tymczasowej, które zapewniają pracownikom tymczasowym warunki zatrudnienia porównywalne z tymi, jakie mają stali pracownicy.

KONIEC Z ZATRUDNIENIANIEM PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH NA CZAS STRAJKU
Nowa ustawa zabrania zatrudniania pracowników tymczasowych celu złamania strajku zakładowego.

PRACA TYMCZASOWA A AGENCJE PRACY
Umowa zawarta pomiędzy agencją pracy oraz pracodawcą użytkownikiem musi zawierać:
– oznaczenie, iż jest to umowa o pracę na czas określony lub umowa na czas wykonania określonej pracy,
– dane pracowników wyznaczonych do wykonywania pracy tymczasowej ( obowiązek imiennego wyznaczania pracowników).

Źródła:

Portal Promocji Eksportu – Germany.gov.pl, „Od 01.04.2017 – zmiana zasad zatrudnienia pracowników tymczasowych w Niemczech” – informacja opracowana we współpracy z GRAU Rechtsanwälte LLP (www.graulaw.eu)  – 21.12.2016.

Serwis Deutsche Welle – dw.com/pl „Niemcy: nowe przepisy dla pracowników delegowanych”, DPA – Katarzyna Domagała, 01.04.2017 r.

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26