Przejdź do treści

Prawa polskich pracowników tymczasowych i delegowanych w Niemczech

12/04/2018 14:20

Prawa polskich pracowników tymczasowych i delegowanych w Niemczech.

Po jakim czasie pracownik tymczasowy musi zostać zatrudniony na stałe? Jakie informacje powinna zawsze zawierać umowa pomiędzy pracownikiem a agencją pracy? Wyjaśniamy.

Wielu imigrantów, w tym Polaków zatrudnianych jest w Niemczech przez agencje pracy tymczasowej. Agencje te użyczają pracowników (Leiharbeit) przedsiębiorstwom na określony czas (Zeitarbeit = praca tymczasowa).

W świetle obowiązujących przepisów pracodawcą pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej, a nie zakład pracy, w którym pracownik wykonuje zlecone zadania.

Limit czasowy

Pracownik nie może pracować jako pracownik tymczasowy przez okres dłuższy niż 18 miesięcy.
Jeżeli ciągłość pracy w danym zakładzie przekroczy 1,5 roku pracownik tymczasowy musi zostać zatrudniony na stałe. Okresy pracy sumują się, jeśli przerwa w pracy pracownika tymczasowego wynosi mniej niż 3 miesiące.

Wyjątki:
Okres zatrudnienia może zostać przedłużony do maksymalnie 24 miesięcy, tylko wtedy, kiedy zakład pracy przyjął zbiorowy układ pracy lub porozumienie zakładowe.

Wynagrodzenie pracowników tymczasowych

Pracownik tymczasowy musi zostać po 9 miesiącach zrównany z pracownikami pracodawcy użytkownika na zasadzie „Equal pay” (takie samo wynagrodzenie) oraz „Equal treatment” (takie same warunki pracy). Również czynności wykonywane przez pracowników powinny być porównywalne.

Wyjątki:
Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne na podstawie układów zbiorowych pracy w branży pracy tymczasowej, które zapewniają pracownikom tymczasowym warunki zatrudnienia porównywalne z tymi, jakie mają pracownicy etatowi danego przedsiębiorstwa.

Zakaz zatrudniania pracowników tymczasowych na czas strajku

Niemieckie przepisy zabraniają zatrudniania pracowników tymczasowych w czasie, kiedy odbywa się strajk pracowników danego przedsiębiorstwa.

Zakaz łańcuchowego przekazywania pracowników

Agencje pracy tymczasowej nie mogą kierować pracownika tymczasowego do pracy na rzecz innej agencji pracy.

Praca tymczasowa a agencje pracy

Umowa zawarta pomiędzy agencją pracy oraz pracodawcą użytkownikiem musi zawierać:
– oznaczenie, iż jest to umowa o pracę na czas określony lub umowa na czas wykonania określonej pracy,
– dane pracowników wyznaczonych do wykonywania pracy tymczasowej ( obowiązek imiennego wyznaczania pracowników).

Źródła:
Portal Promocji Eksportu – Germany.gov.pl, “Od 01.04.2017 – zmiana zasad zatrudnienia pracowników tymczasowych w Niemczech” – informacja opracowana we współpracy z GRAU Rechtsanwälte LLP (www.graulaw.eu)
Serwis Deutsche Welle – dw.com/pl „Niemcy: nowe przepisy dla pracowników delegowanych”, DPA – Katarzyna Domagała.


Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.


Podobne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

UE: dyrektywa o pracownikach delegowanych przyjęta przy sprzeciwie Polski i Węgier

Niemieckie prawo pracy. O czym warto wiedzieć?

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech