Przejdź do treści

7 rzeczy, które musisz wiedzieć na temat Urlaubsgeld, czyli dodatku urlopowego w Niemczech

27/04/2021 11:00

Czym jest dodatek urlopowy w Niemczech? Kiedy pracodawca musi go wypłacić, a kiedy nie ma takiego obowiązku? Kiedy pracownik może się upomnieć o dodatek do urlopu? Wyjaśniamy.

Urlaubsgeld Niemcy

1. Dodatek urlopowy (Urlaubsgeld) to dodatkowe świadczenie wypłacane pracownikom w Niemczech.

2. Tylko w nielicznych przypadkach prawo nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty dodatku urlopowego. Dotyczy to tych branży, w których prawa pracownicze i wysokość miesięcznego wynagrodzenia określają zbiorowe kontrakty pracy lub umowy zakładowe opracowane w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

3. W pozostałych przypadkach pracownicy otrzymują dodatek urlopowy, jeśli stosowny zapis na ten temat został zawarty w umowie o pracę.

4. Chociaż w większości przypadków wypłata dodatku urlopowego to dobra wola pracodawcy, to jednak są sytuacje, kiedy pracownik ma prawo się o niego upomnieć. Zgodnie z niemieckim kodeksem pracy obowiązuje zasada równego traktowania pracowników. Oznacza to, że jeżeli przez lata pracownicy danej firmy otrzymywali to dodatkowe świadczenie, to również pracownicy, którzy zostali zatrudnieni niedawno mają do niego prawo.

Niemcy: Bonus w wysokości 150 euro wkrótce pojawi się na kontach. Pomoc otrzymają także rodzice oczekujący na narodziny dziecka

5. Utarty zwyczaj staje się prawem… Jeżeli dana firma od początku istnienia albo przez ostatnie x lat z rzędu wypłacała swoim pracownikom dodatek urlopowy nie może nagle tego zaniechać.

6. Nie ma określonego odgórnie terminu wypłaty dodatku urlopowego. Zwykle jednak pracownicy dużych korporacji i przedsiębiorstw otrzymują go na przełomie maja i czerwca. W mniejszych firmach wypłacany bywa również w innych miesiącach, tuż przed pójściem pracownika na urlop.

7. Ile wynosi dodatek urlopowy w Niemczech? Jak już podkreślimy na początku Urlaubsgeld nie jest wynagrodzeniem należnym pracownikowi, a jedynie jednorazowym bonusem, który otrzymują przeważnie pracownicy fabryk, korporacji i innych dużych firm. Wysokość dodatku urlopowego obliczana jest przeważnie w następujący sposób: kwota średniego wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy (bez nadgodzin) podzielona przez 65 dni (5 dni pracy x 13 tygodni) i następnie pomnożona przez liczbę dni urlopu.

W 2020 roku jego wysokość waha się od 155 do 2513 w środkowej grupie zarobkowej euro w zależności od branży i wykonywanych obowiązków. Najniższy dodatek otrzymają osoby zatrudnione w branży rolniczej, hotelarskiej i gastronomicznej. Z kolei na najwyższe stawki mogą liczyć pracownicy sektora obróbki drewna i tworzyw sztucznych, przemysłu metalowego, papierniczego, samochodowego, drukarskiego, branży ubezpieczeniowej, handlu detalicznego, budowlanej i chemicznej. Na zachodzie kraju dodatek jest w wielu branżach wyższy niż na wschodzie. (źródło: boeckler.de)

Źródło: PolskiObserwator.de

Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one  jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.


 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26