Przejdź do treści

Niemcy wprowadzają Bürgergeld, czyli dochód obywatelski

07/12/2021 13:10

Dochód obywatelski Bürgergeld ma zastąpić zasiłek socjalny Harz IV. Jaka jest między nimi różnica?

Dochód obywatelski Bürgergeld

Dochód obywatelski Bürgergeld

Zgodnie z podpisaną 7 grudnia przez czołowych przedstawicieli SPD, Zieloni i FDP umową koalicyjną, osoby długotrwale bezrobotne mają otrzymywać zamiast zasiłku socjalanego Hartz IV tzw. dochód obywatelski. Bürgergeld nie będzie rodzajem bezwarunkowego dochodu podstawowego. Dochód obywatelski powinien być jedynie podstawowym zabezpieczeniem, a beneficjenci powinni kontynuować próby powrotu na rynek pracy. Nowe świadczenie Bürgergeld powinno zrekompensować także rosnącą inflację i koszty energii. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dochód obywatelski zastąpi Hartz IV. 

 To już pewne! Płaca minimalna w Niemczech w 2022 roku wzrośnie o 25 procent

Dochód obywatelski  to świadczenie pieniężne, w ustalonej wysokości, wypłacane obywatelom przez państwo. Ma na celu zapewnienie pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Charakteryzuje się tym, że nie trzeba spełniać żadnych warunków, aby go otrzymać: ani kryteriów dochodowych, ani dotyczących pracy, czy też posiadania dzieci czy nieruchomości. Zgodnie z umową koalicyjną te warunki nie będą sprawdzane przez dwa lata od momentu wejścia Bürgergeld w życie.

Zasiłek Hartz IV w 2022 roku

Zasiłek socjalny Hartz 4 wypłacany jest tym osobom, które nie mogą otrzymać zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld I (ALG I) ze względu na to, że nie opłacały składek na ubezpieczenie społeczne. Chociaż Hartz IV też potocznie nazywany jest zasiłkiem dla bezrobotnych w rzeczywistości jest jednak zapomogą socjalną dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Od 1 stycznia 2022 roku stawki zasiłku socjalnego mają zostać podniesione i mają wynosić:

449€  – dla osoby samotnej lub samotnie wychowującej dzieci
404€  – dla dorosłych partnerów we wspólnocie potrzeb
360€  – dla dorosłych niepełnosprawnych, przebywający w placówkach szpitalnych
360€ – dla bezrobotnych młodych dorosłych do 25 roku życia, mieszkających wraz z rodzicami
376€ –  dzieci od 14 do 17 lat
311€  – dzieci od 6 do 13 lat
285€  – dzieci od 0 do 5 lat.

O tym, po jakim czasie pobytu w Niemczech Polak może otrzymać zasiłek socjalny Hartz 4 pisaliśmy TUTAJ.

źródło: Tagesschau.de, PolskiObserwator.de

 

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24