Przejdź do treści
Home » Niemcy wprowadzają Bürgergeld, czyli dochód obywatelski

Niemcy wprowadzają Bürgergeld, czyli dochód obywatelski

Dochód obywatelski Bürgergeld ma zastąpić zasiłek socjalny Harz IV. Jaka jest między nimi różnica?

Dochód obywatelski Bürgergeld

Dochód obywatelski Bürgergeld

Zgodnie z podpisaną 7 grudnia przez czołowych przedstawicieli SPD, Zieloni i FDP umową koalicyjną, osoby długotrwale bezrobotne mają otrzymywać zamiast zasiłku socjalanego Hartz IV tzw. dochód obywatelski. Bürgergeld nie będzie rodzajem bezwarunkowego dochodu podstawowego. Dochód obywatelski powinien być jedynie podstawowym zabezpieczeniem, a beneficjenci powinni kontynuować próby powrotu na rynek pracy. Nowe świadczenie Bürgergeld powinno zrekompensować także rosnącą inflację i koszty energii. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dochód obywatelski zastąpi Hartz IV. 

 To już pewne! Płaca minimalna w Niemczech w 2022 roku wzrośnie o 25 procent

Dochód obywatelski  to świadczenie pieniężne, w ustalonej wysokości, wypłacane obywatelom przez państwo. Ma na celu zapewnienie pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Charakteryzuje się tym, że nie trzeba spełniać żadnych warunków, aby go otrzymać: ani kryteriów dochodowych, ani dotyczących pracy, czy też posiadania dzieci czy nieruchomości. Zgodnie z umową koalicyjną te warunki nie będą sprawdzane przez dwa lata od momentu wejścia Bürgergeld w życie.

Zasiłek Hartz IV w 2022 roku

Zasiłek socjalny Hartz 4 wypłacany jest tym osobom, które nie mogą otrzymać zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld I (ALG I) ze względu na to, że nie opłacały składek na ubezpieczenie społeczne. Chociaż Hartz IV też potocznie nazywany jest zasiłkiem dla bezrobotnych w rzeczywistości jest jednak zapomogą socjalną dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Od 1 stycznia 2022 roku stawki zasiłku socjalnego mają zostać podniesione i mają wynosić:

449€  – dla osoby samotnej lub samotnie wychowującej dzieci
404€  – dla dorosłych partnerów we wspólnocie potrzeb
360€  – dla dorosłych niepełnosprawnych, przebywający w placówkach szpitalnych
360€ – dla bezrobotnych młodych dorosłych do 25 roku życia, mieszkających wraz z rodzicami
376€ –  dzieci od 14 do 17 lat
311€  – dzieci od 6 do 13 lat
285€  – dzieci od 0 do 5 lat.

O tym, po jakim czasie pobytu w Niemczech Polak może otrzymać zasiłek socjalny Hartz 4 pisaliśmy TUTAJ.

źródło: Tagesschau.de, PolskiObserwator.de