Przejdź do treści

Niemcy: Zasiłek na dzieci Kindergeld w 2018 r. Wysokość świadczenia i zasady jego przyznawania

02/02/2018 14:00

Zasiłek na dzieci Kindergeld w 2018 r. Wysokość świadczenia i zasady jego przyznawania.

Ile wynosi zasiłek na dzieci Kindergeld w Niemczech? Gdzie składa się wniosek i jakie dokumenty trzeba do niego załączyć? Ile czeka się na przyznanie świadczenia? Wyjaśniamy.

Kindergeld w 2018 roku

Kindergeld jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc na każde dziecko. W 2018 roku po niewielkiej podwyżce (o 2€) kwoty zasiłku kształtują się następująco:
194 euro na pierwsze i drugie dziecko
200 euro na trzecie dziecko
225 euro na każde kolejne dziecko

Kinderzuschlag, czyli dodatek do Kindergeld

Osoby o niezbyt wysokich dochodach (poniżej 900€ miesięcznie), ale nie pobierające zapomogi społecznej Hartz IV mogą również w 2018 roku  otrzymać dodatek do Kindergeld w wysokości do 170€ miesięcznie na każde dziecko. Dodatek ten nosi nazwę Kinderzuschlag i TUTAJ wyjaśniamy kto może go otrzymać i gdzie składa się wniosek.

Znacząca zmiana w zasadach przyznawania Kindergeld, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. zasiłek rodzinny w Niemczech jest wypłacany wstecz tylko za okres obejmujący 6 miesięcy kalendarzowych przed złożeniem wniosku.  Wcześńie rodzice w Niemczech otrzymywali zasiłek za okres do 4 lat wstecz.

Czytaj dalej pod zdjęciem:

Niemcy: Kinderzuschlag, czyli dodatek do Kindergeld w 2018 roku

 Sposób składania wniosku o Kindergeld

Wnioski o zasiłek Kindergeld należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, np. doradcę podatkowego drogą pocztową we właściwej ze względu na zamieszkanie Kasie Świadczeń Rodzinnych.

Wnioski o zasiłek na dziecko/dzieci należy składać na specjalnych formularzach dostępnych w Kasach Świadczeń Rodzinnych lub pobierając ze stron www.familienkasse.de lub www.bzst.de. Wniosek można wypełnić także online wchodząc na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i wysłać go w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.

Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie Kindergeld może złożyć osoba sprawująca prawnie opiekę nad dzieckiem oraz same dzieci, ale dopiero po ukończeniu 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych.

Jakie dokumenty są potrzebne, by ubiegać się o zasiłek rodzinny Kindergeld?
• unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.
• W przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.
• Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy( z tłumaczeniem przysięgłym).
• Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), przypadku jego braku ostatni niemiecki adres.
• kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka.
• decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z ROPS-u lub MOPS-u).
• Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz).
• Zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 roku życia
• Jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia wtedy potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone ja język niemiecki.
• Ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
• W przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister.

Ile trzeba czekać na przyznanie zasiłku?

Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy. Czas ten zależy od kilku czynników: od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

O świadczeniach rodzinnych w Niemczech pisaliśmy w artykule Świadczenia rodzinne w Niemczech


Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

AKTUALIZACJA 08/02/2022 20:31