Przejdź do treści

Niemiecki i polski rynek pracy najlepiej oceniane w Europie

05/11/2018 12:39

Stopa bezrobocia w krajach UE utrzymuje się na wyjątkowo niskim poziomie, a jak pokazują badania, to niemieccy i polscy pracownicy najlepiej oceniają swoje rodzime rynki pracy. Poziom satysfakcji wśród naszych rodaków w III kwartale 2018 r. wyniósł ponad 80 proc. i był o 26 p.p. wyższy od średniej europejskiej, co pod względem zadowolenia uplasowało Polskę na 2. pozycji w Europie.

Liderzy rynku pracy

Wśród badanych pracowników z 13 krajów Europy, w III kwartale 2018 r. krajowy rynek pracy najlepiej ocenili Niemcy (81,3 proc.) oraz Polacy (80,2 proc.). Podium europejskich liderów, z wynikiem 74 proc., zamknęła Austria. Badanie Confidence Index pokazało także, że Polacy z sytuacji na rodzimym rynku pracy są o wiele bardziej zadowoleni niż np. Belgowie (72 proc.), Holendrzy (70,9 proc.), czy Szwedzi (70,3 proc.).

–Pozytywne nastroje znajdują odzwierciedlenie w polskich i europejskich statystykach. Wg najnowszych danych Eurostatu, na koniec sierpnia br. krajami o najniższej stopie bezrobocia były Czechy (2,5 proc.), Niemcy oraz Polska (ex aequo3,4 proc.). Wg GUS, w naszym kraju w tym samym okresie liczba bezrobotnych spadła do 958,6 tys., co stanowi rekordowo niski poziom 5,8 proc. Rozbieżność pomiędzy statystykami Eurostatu i GUS wynikają z zastosowania odmiennej metodologii liczenia i opracowywania danych – mówi Piotr Dziedzic, Dyrektor w Michael Page i członek zarządu Polskiego Forum HR.

Fot. Pixabay.com

Najmniej zadowoleni

Z badania Michael Page wynika, że średni poziom zadowolenia z sytuacji na rynku pracy dla Starego Kontynentu wyniósł 53,5 proc., co oznacza, że w porównaniu z pozostałymi badanymi krajami,w Polsce poziom optymizmu jest wyższy o ponad 26 p.p. Najniższe oceny swojemu rynkowi pracy wystawili natomiast Turcy (28,4 proc.), Włosi (32,7 proc.) oraz Hiszpanie (38,3 proc.).

– Choć od maja br. stopa bezrobocia w Unii Europejskiej utrzymuje się na stałym poziomie (6,8 proc.), który jest rekordowo niski od 2008 r., to jednak dane Eurostatu potwierdzają, że nie we wszystkich krajach sytuacja wygląda tak dobrze. Wg statystyk europejskich, obecnie z największym bezrobociem zmagają się Grecy (19,1 proc.), Hiszpanie (15,2 proc.) i Włosi (9,7 proc.). Nienajlepsze wyniki odnotowała również Francja (9,3 proc.), Chorwacja (8,5 proc.), czy Finlandia (7,6 proc.) –dodaje Piotr Dziedzic z Michael Page.

Co przyniesie przyszłość?

6 na 10 Europejczyków wierzy, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy europejski rynek pracy jeszcze się umocni – pokazują dane Michael Page.Duży optymizm w odniesieniu do najbliższej przyszłości zauważalny jest także wśród Polaków. Niemal 78 proc. z nas uważa, że w ciągu pół roku pozycja kandydatów starających się o pracę w Polsce będzie jeszcze silniejsza. Na czele europejskich optymistów znaleźli się również Niemcy (81,6 proc.), Holendrzy (76,4 proc.) i Belgowie (75,5 proc.). Nie brakuje jednak państw, które z obawą patrzą w przyszłość. Najwięcej pesymizmu towarzyszy Turkom – 53 proc. z nich uważa, że kondycja ich krajowego rynku pracy będzie zła lub bardzo zła. Porównując to do sytuacji w swoim kraju, takiego samego zdania jest również połowa Włochów (49,5 proc.), 44,6 proc. Hiszpanów i 29,7 proc. Francuzów.

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26