Przejdź do treści

Niemcy zmieniają zasady nadania obywatelstwa. Oto kto będzie mógł je zdobyć już po trzech latach pobytu

27/11/2022 13:56
Obywatelstwo niemieckie już po 3 latach legalnego pobytu

Życie w Niemczech: Obywatelstwo niemieckie po 3 latach legalnego pobytu. Niemiecki rząd przygotowuje reformę legislacyjną, która ma uprościć procedurę uzyskiwania niemieckiego obywatelstwa – poinformował w piątek rzecznik MSW.
Czytaj także: 4 sposoby na SZYBSZE uzyskanie niemieckiego obywatelstwa

Zgodnie z projektem ustawy o nadawaniu niemieckiego obywatelstwa, naturalizacja ma być możliwa po pięcioletnim okresie legalnego pobytu w Niemczech. W chwili obecnej wynosi ona 8 lat. W niektórych przypadkach jednak będzie możliwe otrzymanie obywatelstwa niemieckiego już po 3 latach legalnego pobytu. Kiedy?

Dzieci urodzone w Niemczech nabędą automatyczne prawo do obywatelstwa

Procedury nadania obywatelstwa niemieckiego zmienią się także, w przypadku dzieci urodzonych w Niemczech. Jeśli jedno z ich rodziców mieszka w Niemczech przez co najmniej pięć lat dziecko otrzyma automatycznie po urodzeniu niemiecki paszport. Obecnie wymóg ten wynosi co najmniej 8 lat. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Automatyczne obywatelstwo niemieckie dla dzieci Polaków

Obywatelstwo niemieckie po 3 latach legalnego pobytu

Cudzoziemiec, który może udowodnić szczególną integrację, zazwyczaj poprzez duże zaangażowanie społeczne lub znajomość języka niemieckiego na poziomie B2, będzie mógł uzyskać niemiecki paszport już po trzech latach. Nowe prawo pozwoli również obywatelom spoza UE na naturalizację bez konieczności rezygnacji z drugiego obywatelstwa.

Koniec z testem językowym dla seniorów

Ma zostać ułatwiona naturalizacja osób z pokolenia robotników-imigrantów, którzy przybyli do Niemiec w latach 70. „Ich integracja nie była zachęcana od wielu lat” – dodał rzecznik.

Rząd zamierza również zrezygnować z wymogu znajomości języka niemieckiego dla osób, które ukończyły 67 rok życia. Mowa tu o tzw. Gastarbeiter-Generation. Zgodnie z planami w ich przypadku wystarczyłaby umiejętność porozumiewania się, a osoby ubiegające się o naturalizację z tej grupy nie musiałyby zdawać egzaminu z języka niemieckiego na poziomie B1.

Podwójne obywatelstwo dla obywateli spoza UE

Obecnie wielu cudzoziemców nie ubiega się o obywatelstwo niemieckie, ponieważ są zmuszeni do zrzeczenia się obywatelstwa pochodzenia. Nowe prawo pozwoli również obywatelom spoza UE na naturalizację bez konieczności rezygnacji z drugiego obywatelstwa.

źródło: BILD, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 27/11/2022 13:57