w ,

Obywatelstwo niemieckie: Dokumenty, potwierdzające dobrą znajomość języka niemieckiego

Jak udowodnić dobrą znajomość języka niemieckiego? Jakie certyfikaty i świadectwa są akceptowane przy wnioskach na obywatelstwo niemieckie? Wyjaśniamy

Cudzoziemiec, który od dłuższego czasu mieszka legalnie w Niemczech lub cudzoziemiec, który zawarł związek małżeński z obywatelem Niemiec może otrzymać obywatelstwo niemieckie.

W TYM artykule wyjaśniamy po ilu latach pobytu w Niemczech Polak może otrzymać obywatelstwo.

TUTAJ wyjaśniamy jak otrzymać obywatelstwo niemieckie ze względu na małżeństwo z obywatelem Niemiec.

Jednym z warunków naturalizacji jest zdanie egzaminu na obywatela Niemiec oraz wykazanie się dobrą znajomością języka niemieckiego.

Co do znaczy dobra znajomość i jak ją udokumentować?

Niemiecki ustawodawca za dobrą znajomość języka, wymaganą do otrzymania obywatelstwa uznał za wystarczający poziom B1.  Poziom B1 to trzeci w kolejności poziom biegłości językowej, oznaczający znajomość średniozaawansowaną.

Według europejskich poziomów biegłości językowej osoba znająca język na poziomie B1 posiada następujące umiejętności:

  • Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
  • Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem.
  • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują.
    Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
Znajomość języka można udokumentować na kilka sposobów, m.in.:

• przedkładając certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka na poziomie B1 lub wyższym. Europejski Certyfikat Językowy poziom B1 (Zertifikat Deutsch) to międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego na tym poziomie. Zertifikat Deutsch jest organizowany przez Goethe-Institut, Österreichischen Sprachdiplom (ÖSD), Schweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) i WBT Weiterbildungs-Testsysteme gGmbH.
• przedkładając certyfikat Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, czyli ukończenia KURSU INTEGRACYJNEGO w Niemczech. Czym jest kurs integracyjny, ile kosztuje i jak się na niego zapisać wyjaśniamy tutaj>>
• przedkładając świadectwo ukończenia 4-letniej szkoły, w której językiem wykładowym jest niemiecki,
• przedkładając świadectwo, potwierdzające zdanie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one  jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 

 

 

3 zmiany w Niemczech w grudniu 2018

Nabór na studia w Kolegium Europejskim – Stypendia MSZ RP dla najlepszych kandydatów