Przejdź do treści

Jak złożyć wniosek o paszport tymczasowy dla dziecka w Niemczech?

17/12/2021 17:54

Wniosek o paszport tymczasowy dla dziecka w Niemczech. Paszport tymczasowy jest jedynym dokumentem, który poza granicami Polski można uzyskać praktycznie od ręki. Jest on wydawany między innymi wtedy, gdy czekamy na odbiór paszportu biometrycznego. Oto najważniejsze informacje na temat wyrabiania paszportu tymczasowego dla dziecka w Niemczech.

Jak złożyć wniosek o paszport tymczasowy dla dziecka w Niemczech?
Fot. Pixabay.com/ambermcauley

Gdzie można złożyć wniosek o paszport tymczasowy dla dziecka w Niemczech?

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka można złożyć w dowolnym urzędzie konsularnym RP. Wyrobiony dokument odbierzesz w tym samym miejscu! Lista placówek w Niemczech -> KLIK

>>>>Kto może otrzymać paszport tymczasowy w Niemczech?

Jak wygląda spotkanie?

Na wizytę można umówić się online, za pomocą systemu e-konsulat.

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego dla dziecka muszą złożyć osobiście:
Oboje rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie.Jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów, jeśli przedłoży:
*pisemną zgodę drugiego rodzica lub opiekuna na wydanie dziecku paszportu, zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez notariusza, konsula lub uprawnionego przez wojewodę urzędnika oddziału paszportów,
*prawomocne orzeczenie sądu o tym, że drugi rodzic lub opiekun nie ma prawa decydować o sprawie wydania dziecku paszportu,
*prawomocne orzeczenie sądu o tym, że drugi rodzic lub opiekun nie ma prawa decydować o sprawie wydania dziecku paszportu,
*prawomocne orzeczenie sądu o tym, że drugi rodzic lub opiekun nie ma prawa decydować o sprawie wydania dziecku paszportu,
*odpis aktu zgonu drugiego rodzica.
Jeśli dziecko ukończyło 5 lat, musi być obecne podczas składania wniosku o wydanie paszportu!

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?

• Wypełniony wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu tymczasowego, który można otrzymać w konsulacie lub pobrać ze strony internetowej urzędu konsularnego. Rodzice wyrażają zgodę na wniosku paszportowym, składając podpisy w obecności urzędnika konsularnego i okazują swoje ważne paszporty lub dowody osobiste,

• Kolorową fotografię biometryczną,

• Jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL, odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia,

• Dotychczasowy paszport lub paszport tymczasowy dziecka, jeśli taki dokument został mu już wydany

Jeżeli wniosek składany jest przez jednego z rodziców, należy przygotować dokumenty wymienione w poprzednim punkcie.

Konsul w niektórych przypadkach może poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów:

• odpis polskiego skróconego lub zupełnego aktu urodzenia dziecka,

• decyzję wojewody potwierdzającą posiadanie obywatelstwa polskiego przez dziecko,
• ważny zagraniczny dokument tożsamości.

Ile kosztuje paszport tymczasowy dla dziecka w Niemczech?

• Opłata za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny – 15 euro
• Opłata za wydanie paszportu tymczasowego w innym celu – 30 euro

Opłaty przyjmowane są w kasie danego urzędu konsularnego przy składaniu wniosku. Obowiązuje płatność gotówką. Wyjątkiem są Konsulaty Generalne RP w Kolonii i Monachium, które akceptują płatności kartą.

Ile trzeba czekać na paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy otrzymasz jak najszybciej to tylko możliwe. Może go odebrać jedno z rodziców lub opiekunów osobiście w urzędzie, w którym został złożony wniosek. Ważne: w dniu odbioru dokumentu przynieś ze sobą poprzedni paszport dziecka.

Więcej informacji na temat paszportu tymczasowego dla dziecka znajdziesz na stronie Ambasady RP w Berlinie.