Przejdź do treści

Niemcy: Podwyżka dodatku do Kindergeld (Kinderzuschlag) w 2022 roku

12/05/2022 21:43

Podwyżka Kinderzuschlag w 2022 roku: W związku z przyjęciem przez Bundestag pakietu ulg, wzrośnie także dodatek do Kindergeld.

Podwyżka Kinderzuschlag w 2022 roku

Podwyżka Kinderzuschlag w 2022 roku

12 maja Bundestag przyjął pakiet ulg, które obejmuje szereg ulg i pomoc dla świadczeniobiorców. Jedną z pomocy jest wypłata o 20 euro miesięcznie więcej dla dzieci i młodzież z rodzin pobierających świadczenia socjalne. W związku z tym wzrośnie także maksymalna kwota dodatku na dziecko (Kinderzuschlag) z 209 euro do 229 euro miesięcznie.

Kinderzuschlag: Komu przysługuje?

Osoby o niskich dochodach, pobierające w Niemczech zasiłek rodzinny Kindergeld (zobacz ile wynosi Kindergeld w 2022 roku), mają prawo do otrzymywania dodatku na dziecko Kinderzuschlag, jeśli spełnią określone warunki. Według Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny w samym styczniu 2020 roku skorzystało z niego około 300.000 dzieci.

Kinderzuschlag przysługuje rodzicom w Niemczech (obydwojgu lub samotnie wychowującym dziecko), którzy spełniają te cztery warunki:

  • dziecko nie ma ukończonych 25 lat, pozostaje na ich utrzymaniu i mieszka wspólnie z nimi,
  • rodzice pobierają już zasiłek rodzinny Kindergeld,
  • dochody rodziców wynoszą co najmniej 900 euro miesięcznie (w przypadku pary) lub 600 euro (w przypadku samotnej matki lub ojca), jednak nie przekraczają górnej granicy dochodu, określonej przez przepisy prawa socjalnego,
  • nie otrzymują zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld II.

Na jak długo przyznawany jest Kinderzuschlag?

Zazwyczaj Kinderzuschlag przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Po tym czasie, należy ponownie złożyć wniosek.

Kiedy wypłacany jest Kinderzuschlag?

Kinderzuschlag wypłaca się tego samego dnia, na to samo konto, na które przelewany jest Kindergeld.

źródło: Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24