Polski dowód osobisty – czy można go wyrobić w konsulacie?

01/08/2017 14:25 Obywatele polscy przebywający na stałe poza granicami Polski mają prawo, a nie obowiązek, posiadania ważnego dowodu osobistego. Oznacza to, że osoba zamieszkała za granicą powinna posiadać przede wszystkim paszport, który poświadcza obywatelstwo polskie oraz tożsamość posiadacza, a także uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą. Obywatele, którzy przebywają poza granicami Polski mogą … Czytaj dalej Polski dowód osobisty – czy można go wyrobić w konsulacie?