Przejdź do treści

Poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”

21/08/2018 11:27
Powstała nowa wersja poradnika opracowana przez dr Annę Martowicz (Association for the Promotion of Polish Language Abroad) „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”, którego celem jest wspieranie rodziców wychowujących dzieci pobierających naukę w obcych systemach oświaty jak również dorastających w rodzinach mieszanych, w których jeden z rodziców nie posiada polskich korzeni.

Oświata ma decydujące znaczenie dla kształtowania – obecnie i w przyszłości – tożsamości narodowej polskich społeczności za granicą. Zagadnienie „dwujęzyczności” jest niezwykle istotne w utrzymywaniu znajomości języka polskiego oraz kultywowaniu tradycji i kultury polskiej wśród dzieci emigrantów.

Z faktu bycia dwujęzycznym płynie szereg rozmaitych korzyści dla rozwoju emocjonalnego dziecka, dla jego rozwoju intelektualnego, rozwoju społeczno-kulturalnego. Dzieci dwujęzyczne posiadają dostęp do dwóch światów językowo-kulturowych: znają i pielęgnują kulturę i zwyczaje obu krajów, z którymi są związane, co pozwala budować dziecku spójną tożsamość etniczną. Ponadto umiejętność posługiwania się w życiu codziennym dwoma językami ćwiczy uwagę i elastyczność myślenia dziecka, pomaga rozwijać kreatywność i poszerzać horyzonty myślowe, zapewnia większy potencjał intelektualny.

Konsulat Generalny RP w Hamburgu włącza się w szerokie popularyzowanie idei dwujęzyczności wśród rodziców dzieci zamieszkałych w północnych Niemczech. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do pobrania broszury Dwujęzyczność – poradnik.

Informacja pochodzi ze strony Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:22