Przejdź do treści

Powstał podręcznik z zeszytem ćwiczeń do nauki dawnego pisma niemieckiego

27/02/2019 12:51

Pod tytułem „Dawne pismo niemieckie” ukazało się polskie tłumaczenie podręcznika do nauki kurrenty – odręcznego niemieckiego pisma neogotyckiego, używanego do połowy XX wieku. Uzupełnieniem podręcznika jest zeszyt ćwiczeń pt. „Kurrenta”.

Jak poinformowała rzeczniczka Collegium Polonicum w Słubicach Ewa Bielewicz-Polakowska, obie publikacje powstały w Katedrze Zabytkoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Instytutem Historii działającym przy tej uczelni.

Wydawcą publikacji naukowych jest Fundacja Dobro Kultury ze Słubic. Powstały one w ramach projektu pn. „Odczytać nieczytelne”, który uzyskał dofinansowanie z Fundacji SANDDORF w Ratyzbonie oraz ze środków pełnomocnika Rządu Federalnego Niemiec ds. Kultury i Mediów.

Standardowe dzieło autorstwa Haralda Süßa pt. „Dawne pismo niemieckie. Podręcznik do nauki pisma neogotyckiego” przetłumaczyła na język polski dr Joanna Drejer. Następnie wraz z dr Izabellą Parowicz opracowały zeszyt ćwiczeń, w którym nauka pisma odbywa się litera po literze, przy wykorzystaniu licznych historycznych tekstów przykładowych, m.in. pochodzących z Archiwum Państwowego w Poznaniu.

„Czytanie starych niemieckich rękopisów jest umiejętnością zapomnianą, bez której nie można korzystać z wielu materiałów archiwalnych. Wiedziałam, że wśród polskich genealogów istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu podręcznik” – powiedziała kierownik projektu dr Izabella Parowicz.

Dodała, że w wielu polskich instytucjach takich jak archiwa, biblioteki, muzea czy urzędy stanu cywilnego przechowywane są akta, listy, umowy i inne dokumenty, które zostały sporządzone w XIX i na początku XX w. przy użyciu stosowanej w pismach urzędowych kurrenty.

„Ten rodzaj pisma jest trudny do odszyfrowania nawet dla osób biegle władających językiem niemieckim. Liczymy, że nowa publikacja ułatwi to zadanie. Planujemy także organizację kursów z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych podczas prac nad publikacją” – zakończyła Parowicz.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce, Marcin Rynkiewicz

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:22