Przejdź do treści

Praca sezonowa w Niemczech w 2022 roku. Oto co trzeba wiedzieć

05/04/2022 11:14

Praca sezonowa w Niemczech w 2022 roku: Ważne informacje dotyczące umowy o pracę, wynagrodzenia, składek na ubezpieczenie społeczne, zakwaterowania i regulacji czasu pracy.

Praca sezonowa w Niemczech w 2022

Praca sezonowa w Niemczech w 2022 roku: Umowa o pracę

W Niemczech pracodawca nie jest zobowiązany do zawarcia pisemnej umowy o pracę. Jako umowę o pracę mogą również obowiązywać ustalenia zawarte z pracodawcą ustnie lub drogą mailową. Pracodawca musi jednak najpóźniej miesiąc po zatrudnieniu przedłożyć na piśmie warunki umowy. Pomimo istniejącego obowiązku, niektórzy pracodawcy niedopełniają tego obowiązku. Dlatego pracownik zawsze musi domagać się od pracodawcy pisemnej umowy o pracę. Należy pamiętać, że pracodawca nie musi przekazać umowy w języku zrozumiałym dla pracownika. Dlatego przed jej podpisaniem, należy ją przetłumaczyć. Zgodnie z przepisami prawa, umowa o pracę powinna zawierać:

• imię, nazwisko i Państwa adres oraz nazwę i adres pracodawcy

• datę rozpoczęcia i przewidywany okres stosunku pracy

• miejsce pracy

• opis pracy

• wysokość wynagrodzenia za pracę oraz ewentualne dodatki i termin ich wypłaty

• uzgodniony czas pracy, w tym gwarantowany minimalny czas pracy

• wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego

• terminy wypowiedzenia stosunku pracy

• informację o obowiązujących umowach zbiorowych.

Wynagrodzenie i termin płatności

W Niemczech obowiązuje wynagrodzenie minimalne, które jest regularnie aktualizowane. Ustawowe wynagrodzenie minimalne obowiązuje również dla wszystkich zatrudnionych w rolnictwie w Niemczech. Miejsce zamieszkania i narodowość nie mają przy tym znaczenia. Od stycznia 2022 r. ustawowa stawka godzinowa została podniesiona do 9,82 euro brutto, a od 1 lipca 2022 wzrośnie do 10,45 euro brutto.

WAŻNE!

W rolnictwie (branży zbiorów) pracodawcy często ustalają wysokość wynagrodzenia pracownika w zależności od ilości zebranych owoców i warzyw w kilogramach, czyli tzw. wynagrodzenie akordowe. Należy pamiętać, że mimo to pracodawca nie może płacić za godzinę mniej niż ustawowe wynagrodzenie minimalne. Jeżeli na przykład pracownik
zbierze na godzinę tyle skrzynek, że przekroczy minimalną stawkę godzinową, to pracodawca musi zapłacić mu odpowiednio więcej.

Czas pracy

Średni czas pracy wynosi 8 godzin dziennie; okresowo może zostać jednak wydłużony do 10 godzin dziennie. Między dwiema zmianami przewidziany jest zazwyczaj 11-godzinny odpoczynek.
W przypadku dziennego czasu pracy od 6 do 9 godzin przysługuje pracownikowi 30-minutowa przerwa najpóźniej po 6 godzinach pracy. W razie pracy ponad 9 godzin dziennie przerwa trwa 45 minut. Przerwy nie są rozliczane jako czas pracy, a więc nie są też płatne. W przypadku pracy w niedziele i święta pracodawca musi zapewnić wolne dni zastępcze w ciągu 8 tygodni.

ZOBACZ: Płaca minimalna w Niemczech 2022: Czym jest Mindestlohn i ile wynosi

W przypadku harmonogramu pracy od 6 do 9 godzin, najpóźniej po 6 godzinach przysługuje 30 minutowa przerwa. Jeśli pracujesz więcej niż 9 godzin dziennie, masz prawo do 45-minutowej przerwy. W przypadku pracy w niedziele i święta pracodawca musi dać Ci dni wolne w ciągu najbliższych 8 tygodni.

Zatrudnienie ze składkami /bez składek na ubezpieczenie społeczne

W Niemczech istnieje zatrudnienie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu oraz niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. W celu wyjaśnienia, czy pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, służy kwestionariusz stwierdzający obowiązek ubezpieczenia. Kwestionariusz w różnych językach można pobrać ze strony internetowej www.svlfg.de.

Choroba a wynagradzanie

Zgodnie z § 3 ustawy o stałej wypłacie wynagrodzeń (EntgFG), jeżeli pracownik nie może wykonywać pracy z powodu choroby, nie ze swojej winy, ma prawo do ciągłości wypłaty wynagrodzenia w razie choroby przez pracodawcę za okres niezdolności do pracy do 6 tygodni. W przypadku pracowników sezonowych, uprawnienie te nabywa się, gdy stosunek pracy trwał nieprzerwanie dłużej niż cztery tygodnie u jednego pracodawcy. 

Podatki

W zależności od wynagrodzenia w Niemczech mogą być pobierane podatki. Są one pobierane z wynagrodzenia, a pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania ich do państwa.

Zakwaterowanie i wyżywienie

W przypadku zakwaterowania zapewnionego przez firmę zatrudniającą, pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika sezonowego koszty zakwaterowania i wyżywienia. Kwoty te nie mogą jednak przekraczać określonych limitów. Potrącone kwoty muszą pojawić się na pasku wynagrodzenia. 

Maksymalna kwota, jaką można odliczyć na posiłki w 2022 roku, to 9 euro dziennie, czyli 270 euro miesięcznie.

  • śniadanie: 1,87 euro
  • obiad: 3,57 euro
  • kolacja: 3,57 euro

W 2022 roku z miesięcznego wynagrodzenia za zakwaterowanie można odliczyć następującą maksymalną kwotę:

  • w pokoju jednoosobowym: 241 euro
  • dwuosobowym: 144,60 euro za osobę
  • trzyosobowym: 120,50 euro za osobę
  • trzyosobowym: 96,40 euro za osobę

Nie otrzymałeś swojej pensji? Działaj!

Każdy pracownik ma prawo do wypłaty wynagrodzenia, nawet jeśli nie podpisano z nim podpisana pisemna umowy o pracę. 

Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, należy udowodnić, ile faktycznie przepracowaliśmy i do jakiej pensji mamy prawo.

Aby być dobrze przygotowanym przed ewentualnym sporem z pracodawcą, należy zapisywać dokładnie godziny pracy. Warto fotografować wszystkie dokumenty, które podpisujemy i poprosić o ich kopię.

źródło: Arbeitsagentur.de, Fair-arbeiten.eu, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26