Przejdź do treści

Praca w Niemczech w 2022 roku: To musisz wiedzieć, jeśli planujesz wyjazd w celach zarobkowych do Niemiec

04/02/2022 22:18
Praca w Niemczech 2022

Praca w Niemczech 2022: Płace w Niemczech, które już należą do najwyższych w Europie, od października dodatkowo wzrosną. Już za kilka miesięcy miesięczne wynagrodzenie podstawowe w Niemczech będzie wynosić 1980 euro. Kraj zmaga się z niedoborem rąk do pracy, dlatego pracownicy z zagranicy, zwłaszcza pracownicy wykwalifikowani, z łatwością znajdują zatrudnienie. Osoby, które planują wyjazd do Niemiec w celach zarobkowych muszą jednak liczyć się z obostrzeniami sanitarnymi, obowiązującymi w miejscach pracy. Wszędzie obowiązuje zasada 3G, zgodnie z którą do pracy mogą przychodzić tylko osoby zaszczepione, które wyzdrowiały z Covid-19 lub z negatywnym wynikiem testu (testy należy wykonywać codziennie). W  zawodach związanych ze zdrowiem, opieką i lecznictwem pracownicy są objęci obowiązkiem szczepień przeciw koronawirusowi. Czytaj dalej poniżej

>>>Płaca minimalna w Niemczech 2022: Czym jest Mindestlohn i ile wynosi

Praca w Niemczech 2022: Co oznacza zasada 3G

Pracodawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie certyfikatów 3G przed wejściem do miejsca pracy. Oznacza to, że każdy pracownik przy wejściu do zakładu pracy musi udowodnić, że został zaszczepiony, wyzdrowiał lub uzyskał negatywny wynik. Kontroli może dokonywać sam pracodawca lub  osoba przez niego wyznaczona. 

Od 1 lutego 2022 roku ważność Unijnych Certyfikatów Szczepień została skrócona do 9 miesięcy. Certyfikat może przedłużyć przyjęcie dawki przypominającej (booster).

Certyfikaty ozdrowieńców zachowują w Niemczech ważność tylko przez 3 miesiące. 

Za dokument testu uważa się zaświadczenie o braku występowania infekcji. W przypadku szybkiego testu. Testy PCR zachowują ważność przez 48 godzin.

Testy mogą być również przeprowadzane w zakładach pracy przez pracodawcę lub personel posiadający niezbędne przeszkolenie, wiedzę i doświadczenie. 

Pracownicy muszą na własną odpowiedzialność zapewnić przedkładanie ważnych zaświadczeń 3G. 

Zasada 3G obowiązuje także pracowników przygranicznych

Pracownicy transgraniczni podlegają takim samym wymogom sanitarnym jak pracownicy z Niemiec, niezależnie od aktualnych przepisów wjazdowych. Unijne Zaświadczenia Covidowe mogą być wykorzystane do wjazdu jak i w miejscu pracy. Należy pamiętać, że w miejscach pracy osoby niezaszczepione muszą wykonywać codziennie szybki test antygenowy lub test PCR co 48 godzin.

W zawodach związanych z opieką i opieką zdrowotną także dla pracowników transgranicznych szczepienia przeciw Covid-19 są obowiązkowe. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html

Źródło: BMAS, PolskiObserwator.de

Czytaj wszystkie nasze najnowsze wiadomości w Google News

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26