Przejdź do treści

Dyrektorzy niemieckich szkół wzywają do gruntownej zmiany systemu edukacji. „Jest przestarzały”

04/04/2022 12:18

Reforma systemu szkolnictwa w Niemczech. Dyrektorzy szkół w Niemczech twierdzą, że potrzebna jest „nowa kultura uczenia się”. W ten sposób nada się priorytet praktycznym umiejętnościom życiowym nad wiedzą teoretyczną.

Reforma systemu szkolnictwa w Niemczech

Reforma systemu szkolnictwa w Niemczech

Reprezentatywne badanie przeprowadzone przez Berliński Instytut Badawczy Gospodarki Edukacyjnej i Społecznej wykazało, że większość nauczycieli uważa, iż niemiecki system szkolnictwa wymaga gruntownej reformy.

82 procent dyrektorów szkół wezwało do gruntownej rewizji programu nauczania, aby „przestarzały” tradycyjny kanon przedmiotów wprowadzić w XXI wiek. Większość respondentów stwierdziła, że nauczanie przedmiotów powinno być bardziej interdyscyplinarne oraz oparte na rozwiązywaniu problemów i realizacji projektów. Dzięki temu uczniowie byliby lepiej przygotowani do wejścia w dorosłość oraz pracy.

Edukacja cyfrowa, zdrowie i odżywianie oraz demokracja. To tematy, które ponad trzy czwarte respondentów wskazało jako ważne dla stworzenia pełnoprawnych obywateli. Ekspert ds. edukacji Klaus Hurrelmann, powiedział, że mnogość przedmiotów specjalistycznych pozostawia niewiele miejsca na nauczanie codziennych umiejętności.

Całodzienny model nauczania w Niemczech

89% respondentów opowiedziało się również za zmianą planu lekcji i przejściem na „całodzienny” model nauczania. Obecnie wiele szkół podstawowych i średnich w Niemczech kończy zajęcia w porze obiadowej. W modelu „całodziennym” dzieci pozostawałyby w szkole do późnych godzin wieczornych.

Zamiast sztywnego planu lekcji, model zaleca również stosowanie „naturalnych cykli aktywności” na przemian: lekcje, rekreacja i zabawa. 82 procent dyrektorów szkół stwierdziło, że ich zdaniem model ten znacząco przyczyniłby się do wyrównania szans poprzez zwiększenie ilości czasu, jaki uczniowie spędzają w szkole w porównaniu z czasem spędzanym w domu.

ZOBACZ: Niemieckie uczelnie coraz częściej przyjmują studentów bez matury

„Widzę coraz większą utratę jakości edukacji w domach. Szkoła musi to w coraz większym stopniu rekompensować” powiedział jeden z dyrektorów.

W ankiecie przeprowadzonej przez Berliński Instytut Badawczy ds. Edukacji i Ekonomii Społecznej wzięło udział 1100 dyrektorów szkół.

źródło: iamexpat.de, PolskiObserwator.de 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:22