Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą

09/08/2016 07:23 Aktualną podstawę prawną dla możliwości rejestracji w Polsce małżeństw, które nastąpiły za granicą dają przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z ww. aktem prawnym rejestracja taka może nastąpić w formie: rejestracji w rejestrze stanu cywilnego małżeństwa, które nastąpiło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie … Czytaj dalej Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą