Przejdź do treści

Co się stanie z twoją rentą wdowią, gdy ponownie weźmiesz ślub?

21/02/2023 06:00

Osiedlanie się – Renta po śmierci partnera. Każdy, kto chce ponownie zawrzeć związek małżeński po śmierci swojego partnera, musi przestrzegać kilku formalnych szczegółów. Oto co wtedy stanie się z twoją rentą wdowią.
>>> Tyle czasu musisz być w związku małżeńskim, aby po śmierci partnera otrzymać rentę wdowią

Gdy umiera krewny, osoby pozostające na utrzymaniu otrzymują określoną rentę w zależności od sytuacji. W przypadku małoletnich dzieci może to być na przykład renta sieroca lub w przypadku małżonków renta dla wdowy lub wdowca. Ci, którzy na starość ponownie się ożenią, muszą wtedy zrezygnować z tych wypłat, ale mogą otrzymać inne świadczenie – pisze 24amburg.de.

Renta po śmierci partnera: W przypadku śmierci partnera i ponownego małżeństwa

W przypadku śmierci współmałżonka osoba żyjąca otrzymuje najpierw swoją emeryturę w miesiącu śmierci partnera, a następnie niemiecka kasa emerytalna wypłaca rentę dla wdowy lub wdowca. Jest ona oparta na wpłatach i dochodach zmarłego partnera i jest wypłacana tylko wtedy, gdy partner płacił składki na ubezpieczenie przez co najmniej pięć lat. Jeśli partner był już sam na emeryturze lub zginął w wypadku przy pracy, nie jest wymagany minimalny okres ubezpieczenia.

Warunkiem uzyskania renty dla wdowy lub wdowca jest jednak to, że nie wyszło się ponownie za mąż. Oznacza to, że jeśli po śmierci partnera ponownie pójdziesz do ołtarza, będziesz musiał obejść się bez tej renty.

Istnieje jednak możliwość otrzymania ugody emerytalnej jako „pomocy na start” z ubezpieczenia emerytalnego. Po zawarciu nowego związku małżeńskiego osoby pozostałe przy życiu mogą wystąpić o rozliczenie za pomocą nieformalnego pisma. W przypadku dużych rent wdów lub wdowców rozliczenie wynosi dwie roczne kwoty renty. W przypadku małych rent dla wdów lub wdowców pozostała kwota wypłacana jest do końca okresu pobierania renty.

>>> Renta rodzinna w Niemczech – komu przysługuje i ile wynosi

Źródło: Tz.de, PolskiObserwator.de