Przejdź do treści

Renta z tytułu niezdolności do pracy w Niemczech

30/09/2016 11:32

Ten rodzaj renty można otrzymać jeśli z powodu choroby lub niepełnosprawności częściowo lub całkowicie spowodowała niezdolność do wykonywania pracy, a przy tym w ostatnich 5 latach przed wystąpieniem niezdolności do pracy opłacane były przez 3 lata obowiązkowe składki i można poświadczyć wymagany 5-letni okres ubezpieczenia lub spełnić go w inny sposób przedterminowo (np. na skutek wypadku przy pracy).

trasformazione-assegno-invalidita

Renta ta może być wypłacana najdłużej do chwili osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego (obecnie 65 lat). Potem wypłacana będzie emerytura podstawową (z tytułu wieku).

Na podstawie dokumentacji lekarskiej  instytucja ubezpieczeniowa wyda orzeczenie, stwierdzające, czy jesteśmy częściowo, czy też całkowicie niezdolni do pracy. Rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy otrzymują osoby, u których orzeczono, że mogą pracować mniej niż 3 godziny dziennie. Jeśli okaże się, że możemy pracować dłużej niż 3 godziny, ale krócej niż 6 godzin dziennie, wypłacana jest renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Renta ta stanowi połowę renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Lista instytucji ubezpieczeniowych ds. rentowo-emerytalnych, ich adresy i numery telefonów

Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznawana jest na ogół na czas określony i najdłużej na trzy lata. Okres ten może ulec przedłużeniu, jeśli po upływie trzech lat nadal będą istniały ograniczenia zdrowotne.

źródło: www.deutsche-rentenversicherung.de


ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

Formalności po przeprowadzce do Niemiec: Ubezpieczenie zdrowotne

Zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld i jego transfer do Polski

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24