Przejdź do treści

Rodzaje umów o pracę w Niemczech: Stałe umowy i typy umów na zlecenie

11/08/2022 19:58

Praca w Niemczech: Rodzaje umów o pracę w Niemczech – W Niemczech istnieje kilka rodzajów umów o pracę. Oprócz umów na czas określony i nieokreślony istnieją również umowy, dla osób które dorabiają sobie do pensji czy emerytury oraz umowy dla freelencerów.

>>>Niemcy: Ważne zmiany w kodeksie pracy weszły w życie – obowiązują od 1 sierpnia 2022

Stała umowa o pracę (unbefristeter Arbeitsvertrag)

Umowa o pracę na czas nieokreślony (unbefristeter Arbeitsvertrag) zawierana jest na czas nieokreślony. Zazwyczaj zawiera sześciomiesięczny okres próbny, po którym umowa może zostać rozwiązana tylko w przypadku rezygnacji lub znalezienia przez pracodawcę prawnych podstaw do zwolnienia (istnieją ścisłe wytyczne regulujące tę kwestię).

Umowa o pracę na czas określony (befristeter Arbeitsvertrag)

Umowa o pracę na czas określony (befristeter Arbeitsvertrag) jest ważna przez określony czas. Po upływie ustalonego może zostać przedłużona, ale pracodawca nie ma takiego obowiązku. Umowa na czas określony może być przedłużana maksymalnie trzy razy, pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia nie przekracza dwóch lat.

Jeśli założyłeś własną firmę i prowadzisz ją krócej niż cztery lata, możesz skorzystać z umów na czas określony do czterech lat.

>>>Płaca minimalna w Niemczech 2022: Stawki obowiązujące od 1 lipca 2022 roku

Umowa agencyjna – umowa oferowana przez agencję pośrednictwa pracy

W przypadku tego typu umowy jesteś zatrudniony przez pośrednika, agencję zatrudnienia  (Personalegentur), a nie bezpośrednio przez pracodawcę. Agencja jest zatem odpowiedzialna za wypłatę twojego wynagrodzenia. Umowy tymczasowe mogą trwać maksymalnie 18 miesięcy. Pracownicy agencyjni mają takie same prawa w zakresie wynagrodzenia i świadczeń jak stali pracownicy firmy zleceniodawcy.

>>>Praca tymczasowa w Niemczech 2022: Wyższe stawki płacy minimalnej już obowiązują

Umowa o pracę na Minijob

Mini job oznacza umowę o pracę, w której pracownik zarabia nie więcej niż 450 euro miesięcznie (450-Euro-Minijobs) lub pracuje mniej niż trzy miesiące lub 70 dni w roku (Kurzfristige Minijobs). Minipraca może być wykonywana obok głównej pracy jako dodatek do pensji lub jako główna forma dochodu.

Jeśli jesteś zatrudniony na Minijob, nie jesteś zobowiązany do płacenia podatku dochodowego lub składek na ubezpieczenie społeczne, ale masz takie same prawa pracownicze jak stali pracownicy, jeśli chodzi o zasiłek chorobowy i wynagrodzenie za urlop.

>>>Praca w Niemczech: Minijob w 2022 roku. Zmiany od 1 lipca 2022

Umowy dla freelancerów – dwa rodzaje

Jeśli jesteś freelancerem, zazwyczaj sporządzasz umowę ze wszystkimi swoimi klientami, aby określić swoje stosunki pracy. W Niemczech istnieją dwa rodzaje umów o pracę dla freelancerów:

Umowa o świadczenie usług (Dienstvertrag)

Podpisując umowę o świadczenie usług (Dienstvertrag), freelancer udostępnia swoje usługi zleceniodawcy w zamian za wynagrodzenie. W umowie zazwyczaj wyszczególnione są wszelkie specyficzne zobowiązania, czas trwania umowy i warunki jej rozwiązania.

Umowa o dzieło (Werkvertrag)

Umowa o dzieło (Werkvertrag) różni się od umowy o świadczenie usług przede wszystkim tym, że dotyczy konkretnego dzieła, a nie okresu czasu. Freelancer zobowiązuje się do wykonania lub naprawy czegoś, w zamian za jednorazowe wynagrodzenie. Usługa jest zazwyczaj świadczona tylko raz.

>>>Zarobki w Niemczech: Prosty sposób, aby otrzymywać więcej pieniędzy na rękę

Źródło: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 11/08/2022 20:02