Przejdź do treści

Rozliczenie podatku w Niemczech w 2022 roku

19/02/2022 16:10

Rozliczenie podatku w Niemczech 2022: Najważniejsze kwestie dotyczące obowiązku rozliczenia podatku w Niemczech.

Rozpoczął się kolejny rok kalendarzowy i podatkowy. Jeśli mieszkasz i pracujesz w Niemczech, spoczywa na Tobie obowiązek rozliczenia się z podatku. Choć czasu na złożenie deklaracji podatkowej jest jeszcze dużo, warto już teraz zapoznać się z tym tematem i pamiętać o kilku najważniejszych kwestiach.

Rozliczenie podatku w Niemczech 2022

Zmiany w niemieckim systemie podatkowym w 2022 roku

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania w Niemczech w ostatnim czasie, rząd niemiecki wyszedł naprzeciw podatnikom i zwiększył minimum socjalne wolne od podatku, przysługujące osobom zatrudnionym. Od 1 stycznia tego roku podstawowa ulga osobista (Steuerfreibetrag) w podatku dochodowym (Einkommensteuer) wynosi 9 984 euro. Odpowiednio, dla małżeństw, kwota wolna od podatku zwiększyła się w 2022 roku do 19 968 euro.

>> Zeznanie podatkowe w Niemczech w 2022 r. O tym musisz wiedzieć!

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku w Niemczech

Aby bez problemów złożyć deklarację podatkową, przygotuj wcześniej wszelkie wymagane dokumenty, jakimi dysponujesz. Są to m.in.:

 • rozliczenia roczne od pracodawcy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • potwierdzenie Elterngeld (zasiłku wychowawczego),
 • potwierdzenie Mutterschaftgeld (zasiłku macierzyńskiego),
 • pierwsza strona decyzji o przyznaniu Kindergeld (zasiłku rodzinnego),
 • potwierdzenie Krankengeld (zasiłku chorobowego),
 • decyzja o przyznaniu renty.

>> Zeznanie podatkowe w Niemczech w 2022 roku: Potrzebne dokumenty


Odliczenia i ulgi podatkowe w Niemczech

Pamiętaj, by w rozliczeniu podatkowym uwzględnić przysługujące Ci ulgi podatkowe. Standardowymi odliczeniami od podatku w Niemczech, z jakich korzystają osoby zatrudnione, są koszty związane z:

 • przejazdem do pracy (w jedną stronę),
 • edukacji podnoszącą kwalifikacje zawodowe,
 • kursami językowymi, jeżeli były potrzebne do pracy (z wykluczeniem języka niemieckiego),
 • członkostwem w związkach zawodowych,
 • zakupem ubrań roboczych i ich praniem,
 • ubezpieczeniem wypadkowym,
 • kosztami procesu sądowego i wynajęciem adwokata.

Odrębną kategorią ulg są szczególne odliczenia od podatku. Zaliczają się do nich:

 • darowizny na partie polityczne,
 • koszty edukacji (max. 6000 euro),
 • wydatki na dzieci i szkołę (do 30% kosztów poniesionych na dzieci do 14 roku życia),
 • alimenty na byłą żonę (warunkiem jest tu podpisane Anlage U),
 • betriebskosten (koszty utrzymania; w wys. do 20%, maksymalnie 4000 euro),
 • usługi rzemieślnicze (remont mieszkania – płatność musi być dokonana przelewem, a ulga wynosi do 20% kosztów maks. 4000 euro),
 • koszty związane z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego (przy czym mieszkanie w Niemczech nie może być większe niż w Polsce i musi mieć poniżej 60 m2),
 • wydatki związane z przeprowadzką (w przypadku, jeśli przeprowadzka lub delegacja mają na celu zmniejszenie odległości dojazdu do pracy; ulga wynosi do 4000 euro),
 • koszty naprawy auta (jeśli zostało uszkodzone w czasie wykonywania obowiązków zawodowych),
 • koszty związane z poszukiwaniem pracy,
 • wydatki związane z ciążą,
 • koszty pogrzebu.

Do kiedy się rozliczyć z podatku w Niemczech?

Termin złożenia deklaracji podatkowej w niemieckim Finanzamt mija 31 lipca. Im szybciej rozliczysz się z podatku, tym szybciej otrzymasz przysługujący Ci zwrot. 

Jeśli z jakichś przyczyn nie będziesz w stanie rozliczyć się z podatku w ustawowym terminie, jeszcze przed jego upływem wyślij do urzędu pismo z prośbą o przedłużenie terminu. Jeśli posiadasz wiarygodne i rzeczowe uzasadnienie, urząd prawdopodobnie przychyli się do Twojego wniosku.

Grzywna – kiedy i dla kogo?

W przypadku, gdy nie złożysz deklaracji podatkowej na czas i nie poinformujesz o tym urzędu, może zostać nałożona na Ciebie karę finansową. Wynosi ona od 25 euro lub 0,25% naliczonego podatku za każdy rozpoczęty miesiąc. Maksymalna kwota grzywny, jaką może nałożyć na Ciebie Finanzamt wynosi 25 000 euro!

Ponadto, jeśli złożyłeś/aś deklarację w terminie i z rozliczenia wynika, że musisz zapłacić podatek, zrób to jak najszybciej. Za każde opóźnienie w terminie spłaty niemiecki urząd nalicza opłatę, która wynosi od 10 do nawet 250 euro za każdy miesiąc opóźnienia. Do grzywny dodaje się też odsetki w wysokości od 1 do 10% naliczonej kwoty podatku.

Mam nadzieję, że powyższy artykuł pomoże Ci w prawidłowym rozliczeniu się z podatku w Niemczech. Jeśli jednak nadal potrzebujesz wsparcia, rozważ skorzystanie z pomocy polskojęzycznych biur rachunkowych funkcjonujących na terenie Niemiec.

Sebastian Glinka

Biuro podatkowe E-podatki.online

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26