Przejdź do treści

Różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w Niemczech

09/03/2022 19:34

Różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w Niemczech: Według Federalnego Urzędu Statystycznego Destatis w 2021 r. kobiety pracujące w Niemczech zarabiały mniej niż mężczyźni średnio o 18%.

żnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w Niemczech

Pomimo wieloletnich kampanii działających na rzecz wyrównania zarobków względem płci, nieznacznie zniwelowano różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. 

Według Destatis w Dniu Równych Płac kobiety w Niemczech otrzymywały w 2021 r. średnio stawkę godzinową w wysokości 19,12 euro brutto, czyli o 4,08 euro mniej niż mężczyźni, którzy zarabiali średnio 23,20 euro za godzinę. Rok wcześniej różnica w wynagrodzeniach wynosiła 4,16 euro za godzinę.

>>>Niemiecki Raport Płacowy 2022. Wysokość wynagrodzeń w zależności od branży, wykształcenia i lokalizacji

Jak podkreśla Destatis w ciągu ostatnich 15 lat różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zmniejszyły się. W 2006 roku kobiety w Niemczech zarabiały średnio o 23 procent mniej niż mężczyźni. Co ciekawe, w Niemczech Wschodnich różnica w wynagrodzeniu ze względu na płeć jest o 6 procent niższa niż w Niemczech Zachodnich (19 procent).

Zdaniem statystyków różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć w Niemczech wynikają z problemów strukturalnych – na przykład z faktu, że kobiety częściej pracują w zawodach i sektorach, które wiążą się z niższymi płacami i mniejszą liczbą stanowisk kierowniczych. Ponadto więcej kobiet niż mężczyzn pracuje w niepełnym wymiarze godzin lub wykonuje tzw. mini-jobs.

Czynniki te mogą stanowić zaledwie 71 procent różnicy w wynagrodzeniach, jak twierdzi Destatis, 29 procent różnicy w wynagrodzeniach jest niewytłumaczalne. Z danych za 2018 rok wynika, że nawet przy porównywalnych zadaniach i kwalifikacjach kobiety nadal zarabiały o 6 procent mniej na godzinę niż ich koledzy płci męskiej.

Źródło: Destatis, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26