Przejdź do treści

Niemieckie uczelnie coraz częściej przyjmują studentów bez matury

31/03/2022 18:04

Studia bez matury w Niemczech: Jak wiemy matura jest egzaminem dojrzałości i dokumentem, dzięki któremu młodzi ludzie mają szanse na dostanie się na wymarzone studia. Tak też jest w szkołach wyższych w Niemczech. Jednakże coraz częściej niemieckie uczelnie decydują się na przyjmowanie potencjalnych studentów bez świadectwa dojrzałości.

Studia bez matury w Niemczech

Studia bez matury w Niemczech: Coraz częściej niemieckie uczelnie decydują się na przyjmowanie potencjalnych studentów bez świadectwa dojrzałości

Według nowego badania, przygotowanego przez (CHE) Centrum Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Gütersloh, liczba studentów, którzy nie posiadają matury osiągnęła najwyższy poziom, bo aż 66 tysięcy. Mimo tego, iż studenci tego typu stanowią zdecydowaną mniejszość (2,2% ogółu wszystkich studentów), to z roku na rok ten odsetek się zwiększa. A w ciągu ostatnich 20 lat liczba studentów pierwszego semestru bez matury wzrosła czterokrotnie.

Dane te w poszczególnych krajach związkowych różnią się od siebie. W Turyngii jeden na dziesięciu studentów nie posiada świadectwa dojrzałości. Warto wspomnieć, iż liderem pod względem liczby osób bez matury jest Hamburg, bo aż 4,7% oraz Brema z wynikiem 3,7%.

Nowa reforma ułatwiła uczniom szkół zawodowych na dostanie się na studia medyczne

Ubieganie się o przyjęcie na medycynę czy też stomatologię został ułatwione, aby zwiększyć możliwości uczniów szkół średnich bez świadectwa ukończenia szkoły.

Badania CHE pokazują, iż liczba osób na kierunkach medycznych i stomatologicznych wzrosła z 534 w 2015 roku do 1071 w 2020 roku. Obecnie jeden na pięciu studentów pierwszego roku wybiera przedmiot z zakresu opieki zdrowotnej lub nauk o zdrowiu.

ZOBACZ: Berlin i Monachium wśród najlepszych miast studenckich na świecie

Możemy już zaobserwować, jak zmniejsza się różnica między kształceniem zawodowym a akademickim. Warunkiem dostania się na studia wyższe w Niemczech jest zazwyczaj ukończenie szkoły średniej. Studiować mogą osoby posiadające dyplomy mistrzowskie lub są fachowcami w określonej dziedzinie oraz absolwenci szkół zawodowych (przynajmniej dwuletnich), którzy posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Przy czym ci ostatni mogą studiować tylko na kierunkach, które są ściśle związane z wyuczonym zawodem.

źródło: iamexpat.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:22