Przejdź do treści

Socjal w Niemczech w 2023 roku: Jego wysokość znacznie wzrośnie. Najważniejsze zmiany

03/11/2022 14:19
Świadczenie socjalne w Niemczech w 2023 roku

Życie w Niemczech: Świadczenie socjalne w Niemczech w 2023 roku. Zasiłek Hartz IV odchodzi na emeryturę. Zastąpi go zasiłek obywatelski. Oto, ile wynosi socjal w Niemczech w 2023 roku i jakie warunki musi spełnić Polak, żeby go uzyskać.
Czytaj także: Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech: Ile wynosi i komu przysługuje

Zasiłek socjalny w Niemczech

Państwo niemieckie wspiera osoby, które z powodu utraty pracy nie mają środków na utrzymanie. Przysługuje im zasiłek socjalny o nazwie Arbeitslosengeld II, zwany potocznie Hartz 4.  Jest on wypłacany tym osobom, które nie mogą otrzymać zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld I (ALG I) ze względu na to, że nie opłacały składek na ubezpieczenie społeczne. Hartz IV będzie obowiązywać do 31 grudnia 2022 roku. Po tej dacie świadczenie nie tylko zmieni nazwę, ale również wzrośnie jego wysokość.

Hartz IV przechodzi na emeryturę. Zostanie zastąpiony od 2023 roku nowym zasiłkiem obywatelskim Bürgergeld. Od 1 stycznia 2023 r. milionom osób będą przysługiwać wyższe świadczenia. O ich wysokości zdecydował w połowie września rząd federalny. Nie należy mylić zasiłku obywatelskiego z bezwarunkowym dochodem podstawowym, ponieważ do otrzymania Bürgergeld nie każdy obywatel ma prawo.

>>> Kończą się czasy bogatych niemieckich seniorów – Coraz więcej emerytów przechodzi na socjal

Zasiłek obywatelski jest podstawowym świadczeniem zabezpieczającym dla osób poszukujących pracy i ma na celu zapewnienie im zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowowych (minimalny poziom egzystencji). Obecnie w Niemczech aż 5,2 miliona osób – od 1 stycznia 2023 roku będzie miało prawo do zasiłku obywatelskiego.

Wysokość świadczenia od stycznia 2023 roku

Podstawowa stawka zasiłku Bürgergeld wzrośnie od stycznia 2023 roku z 449 do 502 euro. Odpowiada to wzrostowi dotychczasowej stawki podstawowej o 53 euro miesięcznie. Osoby dorosłe żyjące z partnerami otrzymają 451 euro, a młodzież powyżej 14. roku życia 420 euro. Dzieciom w wieku 6-14 lat będzie przysługiwać 348 euro, a poniżej szóstego roku życia 318 euro.

Rząd, uwzględniając wyjątkowo wysoką inflację, zmienił także mechanizm, według którego w przyszłości będą rosły stawki zasiłku. Nowy mechanizm ma lepiej i szybciej reagować na wzrost cen – podaje DW

Czy Polakom przysługuje zasiłek obywatelski Bürgergeld?

Każdy, kto chce skorzystać z zasiłku obywatelskiego, musi spełnić następujące wymagania:

  • mieć co najmniej 15 lat i nie osiągnąć jeszcze granicy wieku emerytalnego
  • posiadać zameldowanie na terenie Niemiec (Anmeldung) i tu mieć swoje centrum życiowe
  • móc pracować co najmniej 3 godziny dziennie
  • potrzebować realnej pomocy.
Świadczenie socjalne w Niemczech w 2023 roku

Mniej sankcji, więcej wsparcia

Nowa ustawa przewiduje, że osoby poszukujące zatrudnienia będą mogły zawrzeć z urzędami pracy tzw. plan współpracy. Na początku obowiązywać będzie sześciomiesięczny „okres zaufania”, w którym osobom dotkniętym bezrobociem nie będą groziły cięcia świadczeń. Dopiero po tym czasie możliwe będą redukcje dochodu obywatelskiego.

Odbiorcy Bürgergeld będą mieli również możliwość zachowania większej ilości swoich oszczędności niż w przypadku Hartz 4. „Będą też mogli posiadać majątek w wysokości do 60 tysięcy euro bez konieczności jego naruszania. Do tego każda z osób pozostających w gospodarstwie domowym będzie mogła dysponować majątkiem do 30 tysięcy euro”.

Reforma świadczenia zawiera również więcej możliwości i zachęt do dalszego kształcenia się. Odbiorcy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe przez trzy zamiast poprzednich dwóch lat. Dotychczasowa premia na szkolenia ma zostać zniesiona. Zamiast tego ma być wypłacany miesięczny dodatek szkoleniowy w wysokości 150 euro.

Gdzie składa się wniosek o niemiecki socjal?

Wniosek o nowy zasiłek należy złożyć w gminie w miejscu zamieszkania. Wszystkie formularze wniosków można pobrać z naszej strony Wniosku o dochód obywatela . Wniosek o zasiłek obywatelski można złożyć w formie cyfrowej, tj. e-mailem lub online na stronie internetowej gminy w miejscu zamieszkania. Zasiłek obywatelski jest zazwyczaj przyznawany na okres od 6 miesięcy do roku. Następnie należy złożyć wniosek uzupełniający.

Przejdź do kalkulatora zasiłku obywatelskiego. Wylicz ile otrzymasz!

źródło: Buerger-geld.org, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 03/11/2022 14:24