Przejdź do treści

Niemcy: Oto, co powinna zawierać umowa najmu

08/05/2019 12:30

Najważniejsze punkty jakie powinna zawierać umowa najmu w Niemczech. Wzór niemieckiej umowy najmu.

W Internecie dostępnych jest wiele wzorów umów najmu, które stosuje się w Niemczech. Standardowa umowa wynajmu mieszkania (Mietvertrag) powinna zawierać przynajmniej kilka najważniejszych punktów, które wymieniamy poniżej.

  • Długość okresu wynajmu mieszkania  (Mietverhältnisses)
  • Termin wypowiedzenia (Kündigungfrist);
  • Wysokość czynszu może być podana wraz z opłatami (Warmmiete) lub odrębnie wysokość czynszu (Kaltmiete) i opłaty dodatkowe (Nebenkosten). W umowie musi być również określony termin i sposób płatności.
  • Wysokość kaucji (Kaution);
  • Wysokość odsetek karnych za ewentualne opóźnienia w płatnościach.

(Czytaj dalej pod zdjęciem)

  • Remonty i naprawy. Zwykle drobne naprawy połączone ze zwykłym używaniem mieszkania obciążają najemcę.
  • Spis mebli i urządzeń znajdujących się w mieszkaniu. Jeśli mieszkanie jest umeblowane; należy sprawdzić stan wszystkich sprzętów razem z wynajmującym i załączyć do umowy listę mebli.
  • Regulamin budynku (Hausordnung);

Zanim podpiszesz umowę najmu dokładnie ją przeczytaj. Możesz ją porównywać z wzorem standardowej Mietvertrag, który znajdziesz tutaj. Pamiętaj, że protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający szczegółowy opis stanu mieszkania i jego wyposażenia jest równie ważny jak sama umowa.

PolskiObserwator.de

Mieszkanie w Niemczech – jak je znaleźć