Przejdź do treści

Płatny urlop ojcowski w Niemczech. Rząd federalny podjął decyzję

28/11/2022 13:18
Urlop ojcowski w Niemczech od 2024 roku

Praca w Niemczech: Urlop ojcowski w Niemczech od 2024 roku. Po raz pierwszy ojcowie w Niemczech otrzymają dwa tygodnie gwarantowanego płatnego urlopu po urodzeniu dziecka.
Czytaj także: Zasiłek macierzyński w Niemczech. Ile wynosi i komu przysługuje Mutterschaftsgeld

Urlop ojcowski w Niemczech od 2024 roku

Od 2024 r. ojcowie w Niemczech będą automatycznie otrzymywać dwutygodniowy płatny urlop ojcowski Vaterschaftsurlaub. Teraz nie mają zagwarantowanego urlopu, z wyjątkiem samego dnia porodu.
Niemiecki rząd dyskutował już o wprowadzeniu urlopu ojcowskiego w 2023 r., ale wstrzymał te plany „ze względu na trudną sytuację małych i średnich przedsiębiorstw”, powiedziała w poniedziałek, 28 listopada minister rodziny Lisa Paus z Zielonych.

Urlop ojcowski będzie częścią Mutterschutzgesetz (ustawy o ochronie macierzyństwa), która gwarantuje młodym matkom sześć tygodni płatnego urlopu przed urodzeniem dziecka oraz dwa miesiące po porodzie. Okres ten zostaje wydłużony o dodatkowe 4 tygodnie w przypadku przedwczesnego, mnogiego porodu lub niepełnosprawności narodzonego dziecka. Do jego otrzymywania mają także prawo kobiety, których pracodawca w trakcie ciąży lub podczas trwania okresu ochronnego po narodzinach dziecka za porozumieniem właściwego dla sprawy organu wypowiedział stosunek pracy.

Szczególnie w okresie po porodzie ważne jest, aby „rodzice mieli czas dla siebie i dziecka” – powiedziała Paus. Dodała, że ​​płatny czas wolny jest „kolejnym ważnym budulcem godzenia życia rodzinnego i zawodowego”.

Zasiłek macierzyński w Niemczech

To, czy kobieta kwalifikuje się do otrzymania zasiłku macierzyńskiego (Mutterschaftsgeld), a także ewentualna kwota, którą może otrzymać, zależne jest od rodzaju i zakresu posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego oraz od tego, ile zarabiała przed urlopem macierzyńskim. Więcej na temat zasiłku macierzyńskiego w Niemczech pisaliśmy w artykule: Zasiłek macierzyński w Niemczech. Ile wynosi i komu przysługuje Mutterschaftsgeld

Elternzeit dla młodych tatusiów

Ojcowie w Niemczech mają już możliwość skorzystania z „Elternzeit”, czyli urlopu rodzicielskiego. Gdy oboje rodzice ubiegają się o zasiłek, mogą wziąć łącznie 14 miesięcy płatnego urlopu w wysokości 65 proc. ich wynagrodzenia.

W 2020 roku 25 procent młodych ojców w Niemczech złożyło wniosek o urlop i wzięło średnio 3,7 miesiąca wolnego od pracy. Z drugiej strony wszystkie młode matki w Niemczech korzystały średnio z Elternzeit przez 14,5 miesiąca, ponieważ całkowity czas (łącznie z urlopem bezpłatnym) wynosi do 36 miesięcy. 

W życie weszły nowe unijne przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego

W lipcu 2022 roku Unia Europejska przyjęła już dyrektywę, zgodnie z którą wszyscy ojcowie mają prawo do dwóch tygodni urlopu po urodzeniu dziecka. Środek ten ma na celu m.in. uregulowanie udziału kobiet w rynku pracy. Według komunikatu Komisji Europejskiej, wskaźnik zatrudnienia kobiet w UE jest o 10,8 punktów procentowych niższy niż mężczyzn.

Niemcy do tej pory nie wdrażają nowych unijnych przepisów dotyczących urlopu ojcowskiego po urodzeniu dziecka. Według resortu rodziny rząd federalny wynegocjował wyjątek. Powodem tego były istniejące środki mające na celu pogodzenie rodziny i pracy, z których niektóre wykraczały daleko poza nowe przepisy UE. 28 listopada podjęto wreszcie decyzję o wdrożeniu unijnej dyrektywy.

źródło: Tagesschau.de, PolskiObserwator.de