Przejdź do treści
Home » Wcześniejsza emerytura w Niemczech. Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę?

Wcześniejsza emerytura w Niemczech. Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę?

emerytura w Niemczech

Wcześniejsza emerytura w Niemczech. Coraz więcej osób na nią przechodzi, między innymi z powodu depresji lub innych problemów zdrowotnych.

Wiele osób odlicza dni do przejścia na zasłużoną emeryturę. Coraz więcej osób w Niemczech decyduje się na przejście na wcześniejszą emeryturę – informuje portal Merkur.de. Nowi emeryci mają coraz częściej mniej niż 50 lat.

Wcześniejsza emerytura w Niemczech

Wiele osób decyduje się na wcześniejsze przejście na emeryturę z różnych powodów. Tak zwane wcześniejsze emerytury często oznaczają jednak straty finansowe dla pracowników. Według raportu Juraforum emerytura jest pomniejszana o potrącenie w wysokości 0,3 procent za każdy rozpoczęty miesiąc. Tutaj można dowiedzieć się, o ile wzrośnie wysokość emerytury w 2022 roku>>.

Wcześniejsza emerytura w Niemczech : Kto ma do niej prawo z powodu  obniżonej zdolności do wykonywania pracy zarobkowej? 

Wielu pracowników nie może pracować tak długo, jak jest to prawnie dozwolone, ze względów zdrowotnych. Osoba, która może pracować krócej niż trzy godziny dziennie ma prawo do renty z tytułu obniżonej zdolności do pracy zarobkowej. Niepełnosprawność jest najczęstszym powodem przechodzenia na wcześniejszą emeryturę lub na rentę.

>>>Cios dla emerytów i rencistów w 2022 roku, wielu po raz pierwszy będzie musiało zapłacić podatek dochodowy

Wymogi dotyczące otrzymywania renty z tytułu ograniczonej zdolności do pracy zarobkowej

  • odpowiednie zaświadczenia medyczne
  • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne przez co najmniej 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat przed zmniejszeniem zdolności do pracy zarobkowej

O rentę z tytułu ograniczonej zdolności do pracy zarobkowej można ubiegać się bez ograniczeń wiekowych, ponieważ – jak wynika z raportu – nie ma rozróżnienia ze względu na wiek, zawód czy branżę. Decydujące znaczenie ma jedynie stan zdrowia. Osoby, które nie mogą już pracować przez trzy godziny dziennie mają prawo do pełnej emerytury z tytułu zmniejszonej zdolności do pracy zarobkowej.

Depresja a wcześniejsza emerytura

Jak wynika z raport Juraforum znaczna część osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę cierpi na depresję. Zaburzenia osobowości i uzależnienia są również przyczyną wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Średnia wieku tych świadczeniobiorców wynosi obecnie 49 lat.

Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę?

Aby móc przejść na wcześniejszą emeryturę, należy złożyć wniosek do funduszu ubezpieczeń emerytalnych. Możliwe jest przejście na wcześniejszą emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, nawet jeśli nie jest się osobą niepełnosprawną.

Wcześniejsza emerytura dla kobiet w wieku powyżej 60 lat

Kobiety, które ukończyły 60 lat mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, jeśli posiadają długi okres składkowy lub długi staż pracy. 

Wcześniejsza emerytura po okresie bezrobocia

Wcześniejsza emerytura przysługuje także osobom, które pozostawały bezrobotne z powodu ograniczonej zdolności do pracy zarobkowej lub poważnej niepełnosprawności. 

Źródło: Merkur.de, PolskiObserwator.de