Przejdź do treści

Dobra wiadomość dla najemców w Niemczech! Od 2023 roku właściciele mieszkań będą musieli ponosić te koszty

14/11/2022 12:27

Życie w Niemczech: Właściciele mieszkań będą płacić podatek od emisji CO2. W przypadku wynajmowanych mieszkań, koszt podatku od emisji CO2 będzie dzielony między właścicieli mieszkań a najemców.
Czytaj także: Bundestag zatwierdził nowe ulgi podatkowe i dalszą pomoc dla rodzin

Właściciele mieszkań będą płacić podatek od emisji CO2

Właściciele mieszkań będą płacić podatek od emisji CO2

Od 2021 roku w Niemczech został wprowadzony podatek od emisji CO2 w transporcie i nieruchomościach. Cena jednej tony odpowiada opodatkowaniu w wysokości 30 euro. Do 2025 roku ta kwota ma wzrosnąć do 55 euro za tonę. W przypadku wynajmowanych mieszkań, koszt podatku od emisji CO2 spoczywał do tej pory tylko na najemcach. Od 2023 roku, zgodnie z nowym projektem ustawy, będzie dzielony między właścicieli mieszkań a wynajmujących. Od przyszłego roku właściciele będą musieli przejąć nawet 95 proc. opłaty. Decydującym czynnikiem będzie efektywność energetyczna budynku.

Wynajem mieszkania w Niemczech: Tak zostanie podzielony podatek od emisji CO2

Wymogi prawne rozporządzenia o kosztach ogrzewania do tej pory przewidywały, że wszystkie koszty związane z emisją CO2 ponosił najemca. Miało to ich zachęcić do umiarkowanego ogrzewania mieszkań, ale nie zachęcało właścicieli mieszkań do zwiększania efektywności energetycznej budynków. Dlatego właśnie kilka dni temu Bundestag podjął decyzję w tej sprawie. W przyszłości podatek ten będzie dzielony między najemców i właścicieli, zgodnie z tzw. modelem stopniowego. Im mniej ekologiczny dom, tym większy będzie udział właściciela w kosztach. 

Podział kosztów między najemców a właścicieli

W przypadku budynków mieszkalnych właściciel musi  obliczyć roczną emisję dwutlenku węgla na metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej. Ta wartość służy do podziału kosztów, jak pokazano w poniższej tabeli. 

Emisji dwutlenku węglaNajemcyWłaściciele
< 12 kg CO2/m²/rok100%0%
12 do <17 kg CO2/m²/rok90%10%
17 do <22 kg CO2/m²/rok80%20%
22 do <27 kg CO2/m²/rok70%30%
27 do <32 kg CO2/m²/rok60%40%
32 do <37 kg CO2/m²/rok50%50%
37 do <42 kg CO2/m²/rok40%60%
42 do <47 kg CO2/m²/rok30%70%
47 do <52 kg CO2/m²/rok20%80%
47 do <52 kg CO2/m²/rok10%90%

Zmiany w rachunku za ogrzewanie

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, to właściciel musi podać dokładne informacje dotyczące kalkulacji udziału kosztów CO2Należy podać proporcję kosztów CO2 przypadających na najemcę, klasyfikację mieszkania oraz podstawę kalkulacji. Jeśli wynajmujący nie wskaże udziału kosztów dwutlenku węgla lub nie przekaże niezbędnych informacji, najemcy mogą zmniejszyć swój udział kosztów ogrzewania o 3 proc. Według stowarzyszenia lokatorów, podatek od emisji CO2 dla przeciętnego mieszkania w bloku powoduje dodatkowe koszty w wysokości około 67 euro rocznie za ogrzewanie gazowe i  98 euro za olej opałowy.

źródło: Chip.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 14/11/2022 12:28