Przejdź do treści

Wyjazd dziecka za granicę: Kiedy konieczna jest zgoda drugiego rodzica?

09/06/2017 15:39

Dziecko nie powinno przebywać za granicą tylko z jednym z rodziców bez zgody drugiego, który ma prawo współdecydowania o jego istotnych sprawach. W Polsce stanowi to naruszenie prawa, chyba że zezwolenia w tym zakresie udzielił sąd opiekuńczy.

wkacjedzieci11

Do wyjazdu dziecka za granicę jest potrzebna zgoda obojga rodziców, chyba że jeden z rodziców został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej.

W innych wypadkach uzyskanie zgody w postaci oświadczenia jest niezbędne. Jeżeli rodzic, który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie wyraża zgody na wyjazd, trzeba zwrócić się o zezwolenie do sądu opiekuńczego.

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl

powroty_mini


Jak zgłosić w Polsce dziecko urodzone za granicą