Przejdź do treści

Kiedy trzeba się wymeldować z Polski. Oto co mówią przepisy

20/02/2018 11:55

Kiedy trzeba się wymeldować z Polski. Oto co mówią przepisy.

Kiedy trzeba zgłosić urząd meldunkowy o wyjeździe za granicą? Kiedy obywatel polski musi się wymeldować? Oto co mówią przepisy. 

Decyzją o wyjeździe za granicę dzielimy się z bliskimi, rodziną. Planujemy wyjazd, dopełniamy różnych formalności, często jednak zapominając o jednym, ważnym aspekcie. W związku z tym, że obowiązek meldunkowy w Polsce nie został zniesiony, o swoim wyjeździe należy poinformować także organ meldunkowy.

Kiedy dokonać zgłoszenia?

Urząd miasta lub urząd gminy w zależności od tego, gdzie mieszkamy, informujemy o:

– wyjeździe poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu,

– wyjeździe bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

– powrocie z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. Zgłoszenia powrotu dokonuje się najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.

Jeśli wyjeżdżamy z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą, to zgłoszenie takiego wyjazdu automatycznie powoduje wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego. Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

Natomiast, jeśli wyjeżdżamy poza granice Polski, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, to wówczas zgłoszenie wywołuje wymeldowanie z miejsca naszego pobytu czasowego, o ile takie posiadaliśmy. Zgłoszenia opuszczenia kraju dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

Gdzie zgłosić wyjazd oraz powrót do kraju?

Informacje o wyjeździe i powrocie zgłaszamy w urzędzie gminy lub miasta, w zależności od położenia nieruchomości, w której mieszkamy lub planujemy przebywać po powrocie do kraju. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej na urzędowym formularzu. Istnieje także możliwość zgłoszenia tego faktu drogą elektroniczną. Przejdź do zakładki Zgłoś wyjazd za granicę na portalu Obywatel.gov.pl, aby zgłosić swój wyjazd przez internet/.

Wyjazd za granicę zawsze pociąga za sobą mnóstwo formalności. Trzeba pamiętać o wielu sprawach typu zapewnienie nowego lokum po przyjeździe, przewiezienie rzeczy osobistych, zorganizowanie podróży. Planując to wszystko należy pamiętać o jeszcze jednej sprawie, czyli o uregulowaniu kwestii meldunkowych.

powroty_miniKarolina Łapińska, Powroty.gov.pl

Źródło:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)