Załatwienie formalności spadkowych w sprawie transgranicznej

Jeśli zmarł członek rodziny lub bliska Ci osoba i to Ty jesteś spadkobiercą, zasadniczo sprawę spadkową pomogą Ci rozstrzygnąć: sądy kraju UE, w którym zmarły mieszkał przed śmiercią notariusze dowolnego kraju UE. Organ rozpatrujący sprawę spadkową w większości przypadków zastosuje prawo kraju UE, w którym zmarły mieszkał przed śmiercią – chyba że zmarły dokonał wyboru … Czytaj dalej Załatwienie formalności spadkowych w sprawie transgranicznej