Przejdź do treści

Zapisy na nowy rok szkolny w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Berlinie

17/07/2017 10:58

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie prowadzi zapisy na rok szkolny 2017/2018.

Informacja SPK:

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość bezpłatnej nauki w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych i planami nauczania.

Szkoła jest szkołą publiczną, działającą w ramach polskiego systemu oświaty. Nauka w SPK jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.

Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, które prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym, dla każdej klasy raz w tygodniu przez wykwalifikowanych nauczycieli. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach, projektach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wystawiamy świadectwa szkolne zgodnie z polskim prawem oświatowym dla uzupełniającego systemu nauczania.

Nasza biblioteka zapewnia wszystkim uczniom i ich rodzicom szeroką gamę podręczników, lektur i wydawnictw encyklopedycznych. Uczniowie w naszej szkole korzystają z bezpłatnych podręczników, m.in. „Nasz elementarz”, „Nasza szkoła”. Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski.

Istnieje także możliwość przygotowania do egzaminu maturalnego w ramach kształcenia na odległość w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

Dodatkowe informacje:

e-mail: [email protected]

siedziba szkoły:

Sächsische Str. 58

10707 Berlin

budynek Robert-Jungk-Oberschule

parter, pok. 007.

Składanie wniosku o przyjęcie do SPK Berlin oraz wymaganej dokumentacji:

środa – godz. 16.30 – 18.00

czwartek – godz. 16.00 – 20.30

Źrodło: Serwis Ambasada RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:22