Przejdź do treści

Zasiłek na dzieci Kindergeld w 2017 r. Ile wynosi i jak go otrzymać

17/01/2017 15:05

 

Ile wynosi zasiłek Kindergeld w 2017 roku? W jakiej formie należy złożyć wniosek o przyznanie zasiłku na dziecko w Niemczech? Jakie dokumenty trzeba do niego załączyć i ile czeka się na jego przyznanie? Wyjaśniamy.

Kindergeld

Kindergeld w 2017 roku

Kindergeld jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc na każe dziecko. W 2017 roku po niewielkiej podwyżce (o 2€) kwoty zasiłku kształtują się następująco:

192 euro na pierwsze i drugie dziecko
198 euro na trzecie dziecko
223 euro na każde kolejne dziecko

Warto wiedzieć:
Osoby o niezbyt wysokich dochodach (poniżej 900€ miesięcznie), ale nie pobierające zapomogi społecznej Hartz IV mogą otrzymać dodatek do Kindergeld w wysokości do 170€ miesięcznie na każde dziecko. Dodatek ten nosi nazwę Kinderzuschlag i TUTAJ wyjaśniamy kto może go otrzymać i gdzie składa się wniosek.

Wnioski o zasiłek Kindergeld należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, np. doradcę podatkowego drogą pocztową we właściwej ze względu na zamieszkanie Kasie Świadczeń Rodzinnych.

Wnioski o zasiłek na dziecko/dzieci należy składać na specjalnych formularzach dostępnych w Kasach Świadczeń Rodzinnych lub pobierając ze stron www.familienkasse.de lub www.bzst.de. Wniosek można wypełnić także online wchodząc na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i wysłać go w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.

Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie Kindergeld może złożyć osoba sprawująca prawnie opiekę nad dzieckiem oraz same dzieci, ale dopiero po ukończeniu 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych.

 Jakie dokumenty są potrzebne, by ubiegać się o zasiłek rodzinny Kindergeld?

• unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.
• W przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.
• Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy( z tłumaczeniem przysięgłym).
• Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), przypadku jego braku ostatni niemiecki adres.
• kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka.
• decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z ROPS-u lub MOPS-u).
• Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz).
• Zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 roku życia
• Jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia wtedy potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone ja język niemiecki.
• Ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
• W przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister.

Ile trzeba czekać na przyznanie zasiłku?

Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy.  Czas ten zależy od kilku czynników:  od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

O świadczeniach rodzinnych w Niemczech pisaliśmy w artykule Świadczenia rodzinne w Niemczech

_________________________________

Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one  jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24