Przejdź do treści

Zmiana zasad składania wniosków o „500+”, duże ułatwienie dla rodziców

02/09/2021 19:45

Zmiana zasad składania wniosków o „500+”: Podobnie jak w przypadku programu „Dobry start”, wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” wkrótce złożymy wyłącznie online – informuje portal gov.pl. Nowa procedura ułatwi nabywanie świadczenia zarówno Polakom w kraju, jak i za granicą.

Komu przysługuje świadczenie „500+”

Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Również wielu dzieciom, którego jeden lub oboje rodzice pracują za granicą przysługuje świadczenie rodzine „500+”. Dla ustalenia, w którym kraju rodzina uprawniona jest do pobierania świadczeń rodzinnych, bierze się pod uwagę kraj zatrudnienia lub kraj, w którym mieszkają dzieci. Kraj zatrudnienia jest krajem właściwym w pierwszej kolejności. W sytuacji, gdy oboje rodzice pracują, każde w innym kraju, wówczas krajem właściwym do wypłaty świadczeń jest ten, w którym mieszkają dzieci. Czytaj także: Niemcy: Polak przegrał sprawę w niemieckim sądzie. Pobierał jednocześnie 500+ i Kindergeld

Zmiany dotyczące składania wniosku

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. W praktyce oznacza to:

  • Przeniesienie obsługi programu na Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Wkrótce wnioski o świadczenie wychowawcze złożymy wyłącznie online
  • Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na konto
  • W sprawach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego natychmiastowa wypłata świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były pozbawione tego świadczenia lub pobierały je w obniżonej wysokości.

Nowelizacja ustawy zakłada także, że świadczenie wychowawcze wypłacane będzie jedynie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Planowany termin wejścia w życie zmian to 1 stycznia 2022 r. Od tej daty ZUS rozpatrywałby wnioski o „500+” na nowe dzieci, natomiast gminy kontynuowałyby do 31 maja 2022 r. wypłaty przyznanych przez siebie przed 1 stycznia 2022 r. świadczeń. Docelowo od 1 czerwca 2022 r. ZUS będzie jedynym realizatorem świadczeń wychowawczych.

Źródło: Gov.pl, PolskiObserwator.de

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24