Przejdź do treści

Zwrot Hartz IV. Kiedy nadpłata ulega przedawnieniu?

08/04/2022 10:00

Zwrot pieniędzy i przedawnienie nadpłaty Hartz IV. W niektórych przypadkach Jobcenter może żądać zwrotu pieniędzy od beneficjentów Hartz IV. Jednak gdy nadpłata wystąpiła już dłuższy czas temu, jej termin ulega przedawnieniu.

Zwrot pieniędzy i przedawnienie nadpłaty Hartz IV

Jeśli Jobcenter wypłaciło zbyt dużo pieniędzy lub ponadprogramową ratę zasiłku, może żądać od beneficjenta zwrotu środków. W niektórych przypadkach urząd domaga się zwrotu po latach, nawet jeśli sprawa dotyczyła tylko jednego centa. Nie wszyscy jednak wiedzą, że nadpłata może ulec przedawnieniu.

Zwrot pieniędzy i przedawnienie nadpłaty Hartz IV: 4 lata

Osoby, które otrzymały z urzędu zbyt dużo pieniędzy z powodu zmiany sytuacji życiowej, zazwyczaj muszą je zwrócić. Są jednak terminy, których Jobcenter musi dotrzymać. Jak wyjaśnia gegen-hartz. de, w kodeksie socjalnym (SGB) istnieją dwa różne terminy przedawnienia.

>>>Niemcy: To będzie trudny rok dla odbiorców Hartz IV

W normalnym przypadku standardowy termin przedawnienia wynosi cztery lata – tak wynika z §50 kodeksu cywilnego „Zwrot nienależnych świadczeń”. W pierwszym zdaniu ustępu czwartego stwierdza się, że „prawo do zwrotu ulega przedawnieniu z upływem czterech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym akt administracyjny, o którym mowa w ust. 3, stał się niekwestionowany”. Oznacza to, że okres rozpoczyna się od momentu uprawomocnienia decyzji w sprawie Hartz IV, tj. od momentu, w którym nie można już wnieść sprzeciwu. Jeżeli w tym terminie Jobcenter wyśle tylko jedno oświadczenie o zwrocie kosztów i nie podejmie żadnych innych działań, wówczas nie będzie mogło żądać zwrotu nadpłaty.

Zwrot pieniędzy i przedawnienie nadpłaty Hartz IV: 30 lat w wyjątkowych przypadkach

W wyjątkowych przypadkach okres przedawnienia zgodnie z §52 SGB wynosi aż 30 lat. W tej sytuacji Jobcenter musi wysłać  tzw. oświadczenie o potrąceniu, które hamuje pierwotny okres przedawnienia.

>>>Koniec z karami dla beneficjentów Hartz IV. Nowe przepisy mają wejść w życie do lipca

Co zrobić, jeśli Jobcenter nie bierze pod uwagę przedawnienia i nadal żąda zwrotu pieniędzy? W takich przypadkach sprawą musi zająć się sąd socjalny.

Merkur.de, PolskiObserwator.de

Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one  jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24