Przejdź do treści

Płaca minimalna dla opiekunek i pomocy domowych we Włoszech. Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku

10/01/2024 19:03 - AKTUALIZACJA 15/01/2024 18:34
Płaca minimalna opiekunek i pomocy domowych we Włoszech w 2024

Płaca minimalna opiekunek i pomocy domowych we Włoszech w 2024. Od 1 stycznia wzrosło minimalne wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w charakterze opiekunów i pomocy domowych we Włoszech. Oto, poniżej jakiej kwoty nie można zarabiać w 2024 r.!
Przeczytaj: Tyle lat trzeba opłacać składki aby otrzymać włoska emeryturę

8 stycznia opublikowano nowe stawki płacy minimalnej dla opiekunów i pomocy domowych, obowiązujące od 1 stycznia 2024 r . W związku z niewielką zmianą wskaźnika cen konsumpcyjnych Istat, podwyżki wypłaty będą niestety znikome. Ogółem wartości minimalnego wynagrodzenia wzrosły w porównaniu do roku 2023 o 0,56%, co odpowiada 80% wskaźnika Istat (0,70%).

Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych we Włoszech w charakterze pomocy domowych, opiekunek i niań określają krajowe zbiorowe kontrakty pracy dla sektora domowego (CCNL – contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore domestico). Przeczytaj: Rewolucja w płacy minimalnej w UK w 2024 roku. Znacznie wyższe zarobki dla milionów pracowników

Minimalne wynagrodzenie we Włoszech dla colf i badanti: Kategorie zatrudnienia

Wysokość minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia zależy nie tylko od wymiaru godzin pracy, ale również od kategorii zatrudnienia (livello di inquadramento). CCNL dla sektora domowego dzielą pracowników na 8 kategorii (A, A Super, B, B Super, C, C super, D, D super), w zależności od posiadanych kwalifikacji i obowiązków wykonywanych w miejscu zatrudnienia.
Przeczytaj: Płaca minimalna 2500 euro: W Niemczech otrzymują ją także niewykwalifikowani pracownicy opieki

Kategoria A: pracownicy wykonujący nieokreślony rodzaj pracy, którzy nie mogą pracować jako opiekunowie osób np. starszych. Do tej kategorii wchodzą wszyscy pracownicy wykonujący pracę ręczną i wymagającą wysiłku. Są to pracownicy nieposiadający doświadczenia zawodowego lub z maksimum 12 miesięcznym doświadczeniem (np. sprzątaczka, pomoc w kuchni, pracownik pralni, osoba opiekująca się zwierzętami domowymi). Osoby te muszą wykonywać swoje obowiązki pod okiem pracodawcy.

Kategoria A Super: osoby pracujące jako np. dama do towarzystwa, które nie wykonują innych obowiązków; baby sitter wykonująca swoją pracę okazjonalnie i/lub opiekująca się dziećmi np. podczas nieobecności rodziców.

Przeczytaj: Cios dla zawodowych kierowców. Po 68 roku życia stracą prawo jazdy

Kategoria B: pracownicy posiadający doświadczenie zawodowe, wykonujący określone obowiązki, wymagające doświadczenia, nie tylko teoretycznego (np. pracownik wszechstronnie wykształcony, strażnik, kierowca). Dalsza część artykułu pod zdjęciem

Płaca minimalna opiekunek i pomocy domowych we Włoszech w 2024

Kategoria B Super: opiekun osób samodzielnych (osoby starsze lub dzieci), który oprócz opieki wykonuje prace związane np. z gotowaniem i utrzymaniem porządku w domu.

Kategoria C: pracownicy wykonujący swoje obowiązki w całkowitej swobodzie i są za nią odpowiedzialni, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zarówno teoretyczne jak i techniczne (np. kucharz).

Kategoria C Super: opiekun osób niepełnosprawnych, który nie posiada odpowiedniego przygotowania (badante), i który oprócz opieki, wykonuje prace związane np. prowadzeniem domu.

Kategoria D: pracownicy wykwalifikowani, którzy wykonują swoje obowiązki nadane przez pracodawcę w pełnej swobodzie i odpowiedzialności (np. wychowawcy, guwernantka, szef kuchni).

Kategoria D Super: wykwalifikowany opiekun osób niepełnosprawnych, posiadający odpowiednie wykształcenie uznane przez państwo lub instytucje państwowe (np. pielęgniarki, opiekun geriatra).

Płaca minimalna opiekunek i pomocy domowych we Włoszech w 2024

W przypadku pomocy domowych kategorii B, minimalna stawka godzinowa wzrasta z 6,58 do 6,62 euro, przy wzroście o 0,04 euro za każdą przepracowaną godzinę, 

W przypadku opiekunów kategorii CS mieszkających z osobą niesamodzielną, płaca minimalna wzrasta z 1120,76 do 1127,04 euro miesięcznie, przy wzroście wynagrodzenia o 6,28 euro.

Tabela minimalnych wynagrodzeń opiekunek i pomocy domowych na rok 2024  (plik pdf). Dalsza część artykułu pod zdjęciem

Płaca minimalna opiekunek i pomocy domowych we Włoszech w 2024

Vitto e alloggio

Pomoce domowe, opiekunki i nianie mieszkające ze swoim podopiecznymi mają prawo do bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania. W sytuacji, kiedy pracownik nie otrzymał posiłku lub zakwaterowania w danym dniu/dniach swojej pracy należy mu się dodatek do pensji (indennità vitto e alloggio) za każdy z tych dni.

Słowniczek

Conviventi – pracownicy mieszkający ze swoim podopiecznym

Non conviventi – pracownicy nie mieszkający ze swoim podopiecznym

Assistenza notturna – opieka nocna

Autosufficienti – podopieczni pełnosprawni

Non autosufficienti – podopieczni z ograniczoną sprawnością psycho-fizyczną.