Przejdź do treści

Płaca minimalna w Niemczech: Pracownicy sezonowi

21/05/2020 12:47 - AKTUALIZACJA 15/01/2024 18:34

Tłumaczymy, ile wynosi płaca minimalna dla pracowników zatrudnionych w rolnictwie w Niemczech.

Fot. Pixabay.com/Gerharda Gellingera

Płaca minimalna w Niemczech

Minimalne wynagrodzenie w Niemczech obowiązuje wszystkich pracowników od 1 stycznia 2015 roku. W 2020 roku wynosi 9,35 euro brutto za godzinę (w 2019 r. wynosiło 9,19 euro). Obowiązuje ono dla wszystkich pracowników, którzy nie mają prawa do branżowych wynagrodzeń minimalnych lub innych wynagrodzeń minimalnych w oparciu o zbiorowe umowy o pracę. Wynagrodzenie minimalne obowiązuje również pracowników delegowanych z zagranicy, obojętnie w jakim kraju ich pracodawca ma swoją siedzibę.
Komisja ds. wynagrodzenia minimalnego zaproponowała podwyżkę wynagrodzenia w 2021 roku z 9,35 euro do 9,82 euro opierając się o dane statystyczne dotyczące podwyżek opłat z ostatnich dwóch ostatnich lat.

Kto nie ma prawa do płacy minimalnej?

Ustawowa płaca minimalna w Niemczech nie obejmuje:

  • Osób, które są w trakcie kształcenia zawodowego (niem. Ausbildung )
  • Osób poniżej 18. roku życia, które nie posiadają wykształcenia zawodowego
  • Osób długotrwale bezrobotnych, w pierwszych 6 miesiącach zatrudnienia
  • Uczniów i praktykantów (bez względu na wiek) będących w trakcie kształcenia zawodowego (Berufsausbildung)
  • Wolontariuszy
  • Osób odbywających obowiązkową praktykę szkolną lub w ramach studiów, która nie trwa dłużej niż trzy miesiące
  • Osób pracujących na własny rachunek.

Pracownicy sezonowi w Niemczech

Zarobki w Niemczech wciąż są zdecydowanie wyższe niż w Polsce. Godzinowa płaca minimalna wynosi w 2020 roku 9,35 euro brutto za godzinę. Co ważne, ta stawka dotyczy zarówno Niemców, jak i pracowników zagranicznych.

Już od kilku lat, niemieccy plantatorzy płaczą szczególnie za pracownikami sezonowymi z Polski, którzy przez lata byli głównymi “żniwiarzami”. W 2019 roku niemieccy rolnicy narzekali, że z powodu 500 plus i coraz lepszej koniunktury gospodarczej w Polsce, nasi rodacy nie chcą już przyjeżdżać na saksy. Na zbiory do Niemiec przyjeżdżają także pracownicy z Bułgarii oraz Rumunii.

Pracownicy zagraniczni, którzy czasowo pracują tylko w Niemczech i którzy nie mieszkali tutaj dłużej niż sześć miesięcy, podlegają ograniczonemu podatkowi.

Zasadniczo, wynagrodzenie zagranicznych pracowników jest opodatkowane w Niemczech i to tutaj podatek jest on potrącany.

Zagraniczni pracownicy sezonowi od 1 stycznia 2020 r. mogą rozliczać się w ramach programu ELStAM  (elektroniczna ewidencja przypływu informacji podatkowych). Dochody osiągnięte na terytorium Niemiec pracownicy zobowiązani są rozliczyć z niemieckim fiskusem, poprzez złożenie deklaracji podatkowej, w której jest wykazane wynagrodzenie, ulgi i klasa podatkowa, i w której jest uwzględniona niemiecka kwota wolna od podatku. Pracownicy sezonowi mają także prawo do otrzymania dodatku na dzieci i odzyskania części podatku. Są również zwolnieni z nieograniczonego obowiązku podatkowego (nieograniczony obowiązek podatkowy polega na tym, że niezależnie od miejsca uzyskania przychodu należy go opodatkować w kraju. Dotyczy on osób fizycznych, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski).

Należy pamiętać, że oceny zasad opodatkowania dochodów osiąganych ze źródeł przychodów położonych za granicą trzeba dokonywać z uwzględnieniem odpowiednich postanowień dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oczywiście pracownik może zapłacić tzw. podatek u źródła, który wynosi 5 proc. Musi on spełnić jednak pewne warunki:

– Praca w rolnictwie lub leśnictwie;

– Praca w Niemczech nie dłużej niż 180 dni w roku.

– podatnik powinien być pracownikiem, a nie specjalistą w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa (Fachkraft).

– Praca musi być sezonowa i nie przez cały rok.

– Wynagrodzenie nie przekracza 15 euro za godzinę.

Przykład: pracownik sezonowy z Polski, który pracuje od 3 kwietnia do 30 czerwca przy zbiorach szparagów w południowych Niemczech otrzymuje wynagrodzenie ogółem w wysokości 6000 euro.

Oznacza to, że mieszka on w Niemczech tylko przez trzy miesiące, a zatem podlega ograniczonym podatkom. Nie przedłożył pracodawcy zaświadczenia z polskiego Urzędu Skarbowego dotyczącego wartości jego dochodów. Dlatego jest traktowany jako podatnik ograniczony i podlega opodatkowaniu według pierwszej kategorii podatku dochodowego.

Po zakończeniu roku pracownik może wystąpić o naliczenie podatku dochodowego. Przy rocznym wynagrodzeniu w wysokości 6000 euro podatki płacone przez niego mogą zostać odzyskane.

Jalal Muhammad Amin
Prawnik i radca prawny z siedzibą w Niemczech