Przejdź do treści

Podróż do Polski z Niemiec. Zasady wjazdu w okresie świątecznym

22/12/2021 20:29 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 23:22
podróż z niemiec do polski na święta

Podróż z Niemiec do Polski na święta. Osoby, które zamierzają podróżować do Polski w okresie świątecznym muszą liczyć się z obostrzeniami dotyczącymi wjazdu.

Test na Covid-19

Każda osoba wjeżdżająca do Polski powinna mieć przy sobie wynik testu na obecność koronawirusa (PCR lub antygenowy), który nie może być starszy niż 48 godzin.

Kto jest zwolniony z testowania?

Z obowiązku posiadania wyniku testu zwolnione są osoby posiadające zaświadczenie o szczepieniu przeciw Covid-19 i ozdrowieńcy.

Kwarantanna. Podróż z Niemiec do Polski na święta.

Osoby podróżujące z Niemiec do Polski podlegają z zasady 10-dniowej kwarantannie. Jednak z jej obowiązku zwolnione są osoby posiadające negatywny wynik na obecność koronawirusa i zaświadczenie o szczepieniu lub byciu ozdrowieńcem.

Osoby, które nie dysponują żadnym z ww. dokumentów, według obowiązujących zasad są zobowiązane poddać się kwarantannie poprzez samodzielne zgłoszenie się do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zwolnienie z kwarantanny

Zwolnienie z kwarantanny możliwe będzie po wykonaniu negatywnego testu na obecność koronawirusa w ciągu 48 godz. od przekroczenia granicy – dotyczy to zarówno poddania się samoizolacji, jak i kwarantanny nałożonej podczas kontroli na granicy.

>>>>Polska: Zniknęły szlabany na autostradach, na bramkach już nie zapłacisz biletu

Dzieci a podróż do Polski

Dzieci w wieku do lat 12 podróżujące w towarzystwie osób dorosłych  dysponujących negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa wykonanym maksymalnie 48 godzin przed wjazdem lub w towarzystwie osób dorosłych w pełni zaszczepionych są automatycznie zwalniane z kwarantanny bez konieczności okazywania negatywnego wyniku testu.

>>Aktualna sytuacja na drogach w stronę Polski oraz na przejściach granicznych

Tranzyt przez Polskę

Zawodowi kierowcy, pracownicy obsługujący ruch towarowy i osobowy oraz osoby przekraczające granicę ze względów zawodowych i biznesowych są zwolnieni z obowiązku kwarantanny i testowania.

Dalsze wyjątki i szczegóły zawierają rozporządzenia i informacje polskiej Straży Granicznej.

Lot samolotem

Osoby podróżujące do Polski samolotem z Niemiec mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Od 17 lipca osoba przekraczająca granicę Polski samolotem – przed dokonaniem odprawy – wypełnia Kartę Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, a w przypadku braku takiej możliwości – kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

Obostrzenia w Polsce w okresie świątecznym 2021

Źródło: Gov.pl