Przejdź do treści

Wiele opłat za prowadzenie konta jest nielegalnych. W ten sposób możesz odzyskać pieniądze

14/07/2023 20:55
podwyżki opłat za prowadzenie konta

Wiadomości z Niemiec – Klienci powinni znać swoje prawa, jeśli chodzi o podwyżki opłat za prowadzenie konta. Federalny Sąd Najwyższy wydał jasne orzeczenie w tej sprawie. Okazuje się, że część z nich jest nielegalna, a konsumenci w prosty sposób mogą odzyskać utracone pieniądze.
Czytaj także: Bezprawne podwyżki cen prądu. W ten sposób możesz odzyskać utracone pieniądze

Raz po raz kasy oszczędnościowe i banki podnoszą swoje opłaty bez aktywnej zgody klientów na zmianę cen. Instytucje finansowe informują jedynie o nowych ogólnych warunkach (AGB) i dają możliwość zgłoszenia sprzeciwu. Stowarzyszenia konsumenckie wystąpiły do sądu i zaskarżyły tę procedurę. Federalny Sąd Najwyższy (BGH) orzekł, że banki i kasy oszczędnościowe nie mogą po prostu zmienić swoich warunków bez wyraźnej zgody klientów. W związku z tym podwyżki opłat są nieważne w przypadku braku zgody konsumenta. 

Podwyżki opłat za prowadzenie konta. Milczenie nie jest zgodą

Według Federalnego Sądu Najwyższego, milczenie klientów nie oznacza zgody, ponieważ są oni konfrontowani z pogorszeniem warunków. Z drugiej strony, jeśli warunki ulegają poprawie, aktywna zgoda nie jest konieczna. W przypadku podwyżki opłat klienci są jednak wyraźnie pokrzywdzeni.

Orzeczenie odnosi się nie tylko do podwyższenia opłat za prowadzenie rachunku. Chodzi o wszystkie warunki i opłaty, które instytucje finansowe zmieniły na niekorzyść konsumentów bez ich aktywnej zgody.

Jak odzyskać utracone pieniądze?

Według Stiftung Warentest konsumenci mają prawo do zwrotu nawet kilkuset euro. Dotyczy to w szczególności klientów, których konto było pierwotnie bezpłatne. Raport finanz-szene.de pokazuje, że opłaty za prowadzenie konta wzrosły o prawie 40 procent od 2015 roku.

Orzeczenie BGH odnosi się również do wzrostu opłat za prowadzenie rachunku powierniczego i ujemnych odsetek. Centrum konsumenckie Badenii-Wirtembergii złożyło pozew po tym, jak broker internetowy odmówił klientowi zwrotu ujemnych odsetek, podczas gdy wzrost opłat został zwrócony.

Aby ubiegać się o zwrot opłat, klienci muszą złożyć wniosek do swojego banku. Odpowiednie wzory pism można znaleźć na stronie internetowej Stiftung Warentest.

Co zrobić, jeśli bank odmawia zwrotu?

Pomimo orzeczenia BGH, wiele banków i kas oszczędnościowych odmawia zwrotu żądanych pieniędzy. Wiele z nich zamyka również konta swoich klientów, jeśli nie zgadzają się oni na wyższe opłaty. Co więcej, konsumenci są zobowiązani do wyrażenia zgody na warunki z mocą wsteczną. Zgadzając się na zmienione warunki w przeszłości, klienci zrzekają się swoich praw. Po podpisaniu zgody nie można żądać zwrotu pieniędzy.

Chociaż instytucje finansowe są zobowiązane do zwrotu opłat zgodnie z orzeczeniem BGB, nie będą same zwracać się do klientów. Pierwszy krok musi zatem zawsze pochodzić od konsumenta. Eksperci ds. ochrony konsumentów w Stiftung Warentest zalecają, aby klienci „przynajmniej domagali się swoich praw”. Jedną z możliwości jest wezwanie rzecznika praw konsumenta. W przypadku sporu rzecznik szybko i bez zbędnej biurokracji pośredniczy między klientem a bankiem. Procedura ta jest alternatywą dla postępowania sądowego i jest bezpłatna dla konsumentów. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, klienci muszą skorzystać z pomocy prawnika.

Czytaj także: Tyle musisz zaoszczędzić, aby przejść na emeryturę w wieku 40 lat

Merkur.de, PolskiObserwator.de