Przejdź do treści

Podział emerytury w małżeństwie w Niemczech: Warunki i konsekwencje

10/11/2023 19:00 - AKTUALIZACJA 17/11/2023 13:29
W Niemczech rośnie deficyt mieszkaniowy

Wiadomości z Niemiec – Podział emerytury w związku małżeńskim w Niemczech. Zarówno zarobki jak i godziny pracy większości par różnią się, co skutkuje różnymi uprawnieniami emerytalnymi dla małżeństw. Jak się okazuje, różnice te można wyrównać. Jest to możliwe dzięki tak zwanemu „podziałowi emerytury”. Pozwala on małżonkom sprawiedliwie podzielić swoje uprawnienia emerytalne, które zgromadzili od początku małżeństwa – zwraca uwagę Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV). 
>>> Emeryci w związkach małżeńskich muszą podjąć trudną decyzję. Jest nieodwołalna

Podział emerytury w związku małżeńskim w Niemczech. Warunki

Osoba z wyższymi uprawnieniami przenosi część swoich uprawnień emerytalnych na swojego partnera o niższych zarobkach. Przenosi dokładnie tyle, dopóki oboje nie będą mieli takich samych ustawowych uprawnień emerytalnych. Dzieje się to na skutek wspólnego wniosku do właściwej instytucji ubezpieczenia emerytalnego w kraju. Warunki podziału emerytury:

  • Jest to możliwe najwcześniej sześć miesięcy przed osiągnięciem przez młodszego partnera ustawowego wieku emerytalnego, zgodnie z DRV.
  • Warunkiem wstępnym jest zawarcie małżeństwa po 31 grudnia 2001 r. Jeśli małżeństwo istniało już w tym czasie, oboje małżonkowie muszą być urodzeni po 1 stycznia 1962 roku.
  • Oboje partnerzy muszą mieć co najmniej 25 lat stażu emerytalnego.

Konsekwencje podziału emerytury: Nie wszystkim się to opłaca

Jakie są konsekwencje podziału emerytury? W niektórych przypadkach podział emerytury może być korzystny nawet po śmierci partnera. Jak się okazuje pozostały przy życiu partner musi wówczas wybrać co będzie dla niego korzystniejsze – renta wdowia czy podział emerytury. 

Jednak nie wykluczają się one wzajemnie. Możesz zdecydować się na podział emerytury, jeśli otrzymujesz już rentę wdowią. Jeśli na przykład zdecydowałeś się na podział emerytury przed śmiercią partnera, pozostały przy życiu partner nie może już ubiegać się o rentę wdowią.

Podział emerytury jest szczególnie opłacalny, jeśli jeden z partnerów otrzymuje już własną emeryturę, a dochód jest tak wysoki, że renta wdowia nie byłaby wypłacana. To samo dotyczy sytuacji, gdy jeden z partnerów może nabyć uprawnienia emerytalne poprzez podział emerytury – informuje DRV.

Zaleca się, by przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej podziału emerytury zasięgnąć porady specjalisty. Decyzja o podziale emerytury jest nieodwołalna. Źródło: Merkur.de, PolskiObserwator.de