Przejdź do treści

Polacy nie będą wracać z emigracji

08/11/2017 11:39

Ponad 56% badanych jest zdania, że pomimo poprawiającej się sytuacji na rynku pracy, nasi rodacy nie będą wracać z zagranicy – wynika z najnowszego raportu Work Service.

Z ostatnich szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2016 roku już ponad 2,5 miliona Polaków przebywało na emigracji. Najwięcej naszych rodaków można spotkać w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. Jak wynika z najnowszych danych firmy rekrutacyjnej Work Service już 80% Polaków doświadczyło emigracji osobiście lub za sprawą relacji znajomych i najbliższej rodziny. 43% badanych wskazywało, że ich przyjaciele wyjeżdżali i już wrócili do kraju. Z kolei 38% respondentów wskazuje, że ich znajomi nadal przebywają na emigracji. Co czwarty badany deklaruje, że członek najbliższej rodziny zdecydował się na emigrację, ale już wrócił, a 22% Polaków samemu pracowało w innym kraju.

Doświadczenia emigracyjne są bardzo powszechnepowiedział Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A. – Z naszych badań wynika, że jedynie 19% Polaków nie miało w swoim otoczeniu osób wyjeżdżających do pracy za granicą. To pokazuje, że najlepszym źródłem informacji o potencjalnych powrotach naszych rodaków mogą być właśnie osoby, które bazują na własnych doświadczeniach albo kontaktach z osobami bliskimi. Jednak tylko 36,4% z nich jest przekonana, że pomimo rekordowo niskiego bezrobocia i rosnących płac, nasi rodacy będą skłonni wrócić do Polski – dodał.

Według Wituckiego „z perspektywy rynku pracy, na którym lawinowo rosną niedobory kandydatów, przede wszystkim wśród pracowników średniego szczebla, ten ograniczony optymizm to bardzo niepokojący sygnał. W obecnych warunkach polscy emigranci mogliby stanowić naturalną rezerwę kadrową dla permanentnie zwiększającego się zapotrzebowania na specjalistów”.

W raporcie Work Service powołno się na dane Narodowego Banku Polskiego. Wynika z nich, że wraz z rosnącą liczbą polskich emigrantów, w ostatnich latach notowane są spadki transferów finansowych do kraju. „Jak pokazują dane Narodowego Banku Polskiego, w II kwartale 2017 r. z tytułu pracy Polaków za granicą trafiło do kraju 3,9 mld złotych. To wynik o 1,7 proc. niższy niż przed rokiem i o 2,6 proc. mniejszy niż dwa lata temu” – napisano.

Dyrektor Zespołu Analiz w Work Service Andrzej Kubisiak zauważył w badaniu, że wielu naszych rodaków już się zakorzeniło na emigracji i woli wiązać przyszłość z nowymi miejscami zamieszkania. „Widać to choćby po rosnącej konsumpcji środków zarobionych za granicą i coraz mniejszymi transferami do kraju. Stąd nie powinien dziwić brak przewidywań masowych powrotów Polaków z emigracji wśród naszych rodaków” – powiedział.

Najbardziej pewni powrotów Polaków są ci, których członkowie najbliższej rodziny przebywali na emigracji i już wrócili. W tej grupie odsetek odpowiedzi „tak” wynosi aż 46%. Wynik na poziomie 44% występuje wśród Polaków, których bliscy wciąż są poza granicami kraju. 37% emigrantów, którzy już wrócili do kraju też jest zdania, że sytuacja na rynku pracy skłoni do powrotów.

Raport „Migracje Zarobkowe Polaków VII” został przygotowany i opracowany na zlecenie Work Service S.A. przez Kantar Millward Brown. Badanie zostało zrealizowane między 12 a 16 września 2017 r.

Badanie zrealizowano na próbie 636 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków 1000 osób. Wykluczono z niej: emerytów, rencistów oraz osoby zajmujące się domem. Wyniki poddano procedurze ważenia na podstawie struktury zmiennych rekrutacyjnych wg. danych GUS. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych w ramach projektu CATIBUS.

źródło: www.workservice.pl


Chcesz być na bieżąco ze sprawami, które interesują Polaków w Niemczech? Codziennie aktualne wiadomości, poradniki, ciekawostki. Śledź nas na Facebooku

 


Polska: Emigracja nie słabnie. Nowe dane GUS